Intensywny kurs języka francuskiego prawniczego

CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa
See on map

Cena : 1 090 PLN firmy stowarzyszone CCIFP et 1 290 PLN firmy nie-stowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>Cele kursu:
-       Nabycie lingwistycznych umiejętności w zakresie francuskiego języka prawniczego
-       Poznanie pułapek oraz trudności językowych właściwych dla języka prawniczego
-       Nabycie ogólnej wiedzy prawniczej w oparciu o praktyczne informacje z zakresu francuskiego, polskiego i europejskiego systemu prawa
-       Praca nad autentycznymi dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporz?dzeń, orzeczenia s?dowe, inne pisma prawne: umowy, dokumentacja handlowa, listy oficjalne.

Kurs przygotowuje również do specjalistycznego egzaminu organizowanego przez Izbę Przemysłowo – Handlow? w Paryżu (CCIP) - Diplômes de Français Juridique (DFJ). Dyplom ten potwierdza praktyczn? znajomość prawniczego języka francuskiego w mowie i w piśmie.

Odbiorcy: prawnicy, pracownicy, asystenci działów prawnych, tłumacze, studenci prawa, wszyscy, którzy pragn? w sposób nieskazitelny wyrażać się w formie pisemnej i ustnej we francuskim języku prawniczym podczas wykonywania codziennych czynności prawniczych, a także zapoznać się   z podstawami prawa francuskiego.

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu.


Pozostałe kursy:

Francuskie słownictwo bankowe - 20.06.2008

Intensywny kurs francuskiego biznesowego dla pocz?tkuj?cych
- 07.07.08 - 11.07.08
  

Prowadz?ca: Dorota Bruś

WARUNKI UCZESTNICTWA: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami.   Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto:

Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BBANK DnB NORD POLSKA S.A. III ODDZ. WARSZAWA, DUBOIS 5 A , 00-184 WARSZAWA nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!