Inteligencja emocjonalna

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent:Magdalena Guillet z firmy szkoleniowej Cegos.

Program:

Rodzaje inteligencji:
- inteligencja emocjonalna EQ
- inteligencja IQ
- diagnoza - test

Automotywacja
- poznanie mechanizmów powstawania emocji
- rozpoznawanie własnych emocji
- nazywanie własnych emocji
- konstruktywne wyrażanie emocji
- świadome zarz?dzanie własnymi emocjami  
- Analiza studium przypadku – video

Rozwój empatii
- Dostrajanie się do rozmówcy
- Rozpoznawanie emocji drugiej strony
- Radzenie sobie z niekonstruktywnym wyrażaniem
- Ćwiczenia na przykładach  
        
Budowanie pozytywnych relacji
- Otwarta komunikacja
- Spostrzeganie i błędy z niego wynikaj?ce

Inteligencja emocjonalna a podejmowanie decyzji
- Sposoby podejmowanie decyzji bez udziału emocji
- Decyzje zespołowe a indywidualne

Cegos: szkolenia otwarte: management, sprzedaż, obsługa klienta, zakup, marketing, finanse, zasoby ludzkie, sekretariat. Szkolenia zamknięte, "szyte na miarę". Doradztwo personalne, konsulting.

  Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!