Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatnie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie dyskusyjne na temat wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu. Jak odczytywanie emocji innych i umiejętność panowania nad swoimi emocjami przekłada się na budowanie relacji biznesowych ?

 

>

Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej potrafi? odczytywać emocje swoje i innych, a tym samym doskonale interpretuj? własne reakcje i zachowania, co bezpośrednio przekłada się na ich styl budowania kontaktu z innymi. Ponadto, charakteryzuj? się wysok? samoświadomości?, odporności? na stres i łatw? adaptacj? do zmieniaj?cych sytuacji.

Zagadnienia, które zostan? poruszone na spotkaniu:

  • Czym tak naprawdę jest inteligencja emocjonalna?
  • Co tworzy inteligencję emocjonaln??
  • W jaki sposób przejawia się w zarz?dzaniu ludźmi i czy decyduje o sukcesie?
  • Na czym polega jedna z metod pomiaru inteligencji emocjonalnej oraz jak można j? wykorzystać w rozwijaniu kompetencji zarz?dzania ludźmi i sob?.

Program dedykowany jest dla tych wszystkich osób, które na co dzień współpracuj? z innymi. Szczególnie pomocny będzie dla kadry zarz?dzaj?cej niższego, średniego i wyższego szczebla.

Osoba prowadz?ca :

Bożena Roczniak -Partner Zarz?dzaj?cy w HR Development Sp. z o.o. Doktor nauk medycznych. Certyfikowany coach ICC i senior konsultant od ponad 13 lat. Zrealizowała kilkadziesi?t projektów z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich. Przeprowadziła kilkadziesi?t coachingów indywidualnych dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla. Jest licencjonowanym praktykiem: Insights Discovery, MBTI ?(Mayers-Briggs Type Indiator), Thomas International.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!