Inteligencja emocjonalna a zarządzanie wielopokoleniowe : jak ją wykorzystać do zoptymalizowania funkcjonowania zespołu/firmy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

„Maj?c do czynienia z ludźmi, pamietajmy, ze mamy do czynienia nie z istotami logicznymi, lecz emocjonalnymi” powiedział Dale Carnegie.

O aktualności tego powiedzenia możemy przekonać się w dzisiejszym wielopokoleniowym przedsiębiorstwie. Tak jak nigdy Inteligencja Emocjonalna (IE), przesłoniła wszechobecne i króluj?ce jeszcze do niedawna przekonanie (pocz?tek lat dziewięćdziesiatych) o supremacji IQ – czyli Ilorazie Inteligencji, jako podstawowym czynniku sukcesu.

A wiec czym jest IE ? – modnym trendem obowi?zuj?cym we współczesnym zarz?dzaniu ludzkim kapitałem, czy realna, nowa umiejętności? menedżerów, szefów firm i każdego pracownika?

Rozwijanie IE wśród pojedynczych pracowników, zespołów i całych organizacji, to kolejny wymysl konsultantów, czy wykształcenie wydajnej, skutecznej i bardziej trwalej kultury biznesu przedsiębiorstwa?   Efekt mody, czy realna zdolność do radzenia sobie z zarz?dzaniem wielopokoleniowym, które jest dzisiaj prawdziwym wyzwaniem dla każdej firmy?

Bo to już nie tylko słynne pokolenie „Y”, z którym trzeba odpowiednio umieć się obchodzić, ale do drzwi przedsiębiorstw puka już następne   - pokolenie Z.   A wiec jak sprawić, aby cztery generacje pokoleń znalazły odpowiedni modus vivendi i jaki znaleźć klucz do tego niezwykle kompleksowego zarz?dzania wielopokoleniowego?

Postaramy się znaleźć odpowiedzi na te właśnie pytania w czasie kolejnego spotkania Klubu RH. Zapraszamy.

Program :

  1. Wstęp
  2. Krotka historia Inteligencji Emocjonalnej i jej definicje
  3. Inteligencja emocjonalna, a inteligencje interpersonalna i intrapersonalna
  4. Jak udoskonalać Inteligencje Emocjonalna?
  5. Zjawisko wielopokoleniowości w firmie – najważniejsze charakterystyki poszczególnych generacji od tzw. „papy-boomers” poprzez generacje X, Y az do Z
  6. Jak skutecznie zarz?dzać każda z tych generacji?
  7. Znaczenie rozwoju Inteligencji Emocjonalnej w wielopokoleniowej firmie – w jakim stopniu IE może być pomocna w zarz?dzaniu wielopokoleniowym ?
  8. Podsumowanie

Osoba prowadz?ca :

Magdalena Niniewski - consultante & coach    

Założycielka firmy „Evolutis” (styczeń 2007), działaj?cej w dziedzinie coachingu indywidualnego i zespołowego, komunikacji interpersonalnej i menedżmentu interkulturowego, Magdalena od 6 lat wykonuje swój zawód równolegle zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Posiada podwójn? – polsko-francusk?  kulturę. 25 lat przeżytych w Polsce, a następnie 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego we Francji, gdzie ci?gle go wzbogaca poprzez prace z dużymi korporacjami takimi jak Alcatel-Lucent, Lactalis, L’Oréal, Crédit Agricole, Axa, Valéo, Faurecia (na rynku francuskim) oraz   l’Oréal Polska, EDF Polska, Crédit Agricole Polska, Lactalis Polska, BIP, Auchan Polska, Immochan, Sodexo Motivation Solutions, RD Bud (na rynku polskim).

Magdalena wykorzystuje w swojej pracy coacha i trenera ponad 20-letni? karierę zawodow? w dużych koncernach międzynarodowych: doświadczenie handlowo-menedżerskie uzyskane w ci?gu 10 lat pracy dla światowego lidera w dziedzinie reprografii - japońskiej firmy Ricoh, następnie praca w konsultingu w zakresie zasobów ludzkich wykonywana w firmie Dynargie International oraz paryskiej firmie Pilotis, jako   konsultant-coach, trener.   

Magdalena posiada wyższe wykształcenie humanistyczne – magister filologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, rozszerzone następnie podyplomowymi studiami w dziedzinie biznesu – MBA w Paryskiej Wyższej Szkole Handlowej (l’ESCP-Europe).

Magdalena jest również akredytowanym i regularnie superwizowanym w Paryżu coachem francuskiej Szkoły coachingu „Transformance” - Vincent’a Lenhardt’a (prekursora coachingu we Francji), oraz psychoterapeut? posiadaj?c? dyplom Paryskiej Szkoły Gestaltu (EPG).

Jest członkiem francuskiego stowarzyszenia coachy Eliantis Partners.

W ramach swojej działalności jako konsultant-coach, wierz?c w kluczowe znaczenie   rozwoju kapitału ludzkiego, Magdalena wspiera regularnie wysok? kadrę menedżersk? w procesie przemian zwi?zanych zarówno ze zmianami instytucjonalnymi, kulturowymi jak i tożsamościowymi: jak rozwin?ć umiejętności lidera, menedżera-coacha, czy po prostu skutecznego komunikatora w poł?czeniu z rozwojem osobistym?

Poprzez prace z ich zespołami przyczynia się do rozwijania inteligencji zbiorowej i tzw.”kooperacyjnej”– podstawowego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, a także nowego sposobu funkcjonowania zespołów wg zasady „co-opetition”.

Narzędzia, jakie Magdalena wykorzystuje w swoich interwencjach, to Gestalt, Analiza Transakcyjna,   Podejście Systemiczne, Metoda Insights (certyfikat Insights Discovery).

To właśnieGestalt – definiowany jako sztuka kontaktu uwzględniaj?ca jednostkę w całej swej złożoności i wielowymiarowości: intelektualnej, duchowej, emocjonalnej, fizycznej i środowiskowej jest nieustannym źródłem inspiracji i kształtowania się obecnej postawy i filozofii życiowej Magdalenyw relacjach ze jej klientami i innymi interlokutorami.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!