Inspiracja. Inwencja. Inicjatywa. Przełamywanie schematów myślowych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1100 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Każdego dnia zmagamy się z różnymi przeciwnościami losu. Z braku czasu, przez utarte przyzwyczajenia czy po prostu z powodu asekuracyjnych działań nauczyliśmy się rozwiązywać problemy według określonych schematów. Tymczasem dynamika współczesnego świata, działania konkurencji, potrzeba innowacyjności czy po prostu nasza ciekawość wymuszają na nas szukanie coraz to nowych rozwiązań. Jak je w sobie wypracować ?

 

>

Cel szkolenia :

Celem jest zweryfikowanie i nabycie umiejętności rozpoznawania własnych schematów myślowych po to, aby zwiększyć własn? skuteczność w znajdywaniu rozwi?zań, rozwinięciu pomysłowości i stworzenie nowej jakości w działaniu.

Efekty szkolenia :

  1. Konfrontacja z własnymi przyzwyczajeniami i przekonaniami i ich analiza
  2. Rozpoznawanie obszarów kompetencyjnych i osobistych, które wymagaj? korekty
  3. Łatwość szukania i znajdywania pomysłów i rozwi?zań różnych zagadnień
  4. Wzrost aktywności i motywacji do podejmowania ryzyka i wyzwań
  5. Umiejętność inspirowania podwładnych i współpracowników
  6. Przełamywanie sytuacji impasu
  7. Monitorowanie procesu od inspiracji do pomysłu i od pomysłu do działania

Do kogo skierowane jest szkolenie :

Szkolenie skierowane jest dla menadżerów, kierowników wysokiego i średniego szczebla, szefów zespołów, osób odpowiedzialnych za kryzysowe sytuacje i każdego, kto chciałby rozwin?ć umiejętność znajdywania rozwi?zań w obszarze merytorycznym i interpersonalnym.

  Informacje dodatkowe :

UWAGA  : wartsztat nie ma nic wspólnego z twórczości? artystyczn?

Osobom, które anuluj? swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia.  Osobom, które anuluj? swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie s? zwracane.

Prowadz?cy :

Magda Kozłowska - Trener, coach, psycholog praktyk z 10 letnim doświadczeniem w pracy trenerskiej i indywidualnej z klientem. Szerokie kompetencje w realizacji szkoleń zamkniętych i otwartych głównie w obszarach humoru, przełamywania schematycznego myślenia i rozwoju innowacyjnego działania w biznesie, skuteczności interpersonalnej w biznesie.   Specjalizuje się w interwencjach i we wsparciu osób znajduj?cych się w sytuacjach kryzysu psychologicznego w obszarze zawodowym, osobistym, jak również sytuacyjnym. Prowadzi treningi dotycz?ce funkcjonowania  w sytuacjach kryzysowych

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!