INSIGHTS inaczej, czyli Jak zwiększyć skuteczność współpracowników, zespołów oraz handlowców dzięki zastosowaniu metody Insights Discovery?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy na klub HR, aby odkryć jakim nowym doświadczeniem może być Insights Discovery dla Waszych współpracowników, zespołów i całych organizacji.

 

>

Insights Discovery jest metod? pozwalaj?c? na  ?  odkodowanie   ? osobowości jednostek, jak i całych zespołów w oparciu o prace szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. Posługuje się nie tylko językiem czterech energii kolorystycznych, które odzwierciedlaj? różne typy zachowań ludzkich, ale pozwala również na graficzne przedstawienie na kole ID różnych   profili członków zespołu w zależności od wartości jakie wnosz? do zespołu.

Jest to metodologia, która wydaje się prosta, nie mniej jednak jest dużo bardziej złożona i zaskakuj?ca, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Dzięki swojej przejrzystości pozwala odkryć i zrozumieć sposób funkcjonowania osób ze swojego profesjonalnego otoczenia, zarówno współpracowników, szefów, jak i klientów, czy dostawców.

Będzie wiec interesuj?ce wzniesienie się ponad pobieżn? znajomość tego narzędzia i podejścia, które często ogranicza się do uproszczonego obrazu 4 kolorów: niebieski, zielony, żółty i czerwony,   jakim ilustruje się te metodę.   

Jedn? z wielu korzyści jakie Insights Discovery przynosi organizacji jest wypracowanie tzw. „wspólnego języka”, który znacznie ułatwia komunikację interpersonaln? oraz poprawia skuteczność całej organizacji. Zastosowanie ID jest również źródłem sukcesów handlowych.

W konsekwencji Insights Discovery przyczynia się do lepszego funkcjonowania firmy w pięciu obszarach:

Skuteczności menedżerskiej

  • Management dostosowany do każdej jednostki pozostaj?cy w spójności z oczekiwaniami organizacji i współpracowników

Skuteczności indywidualnej

  • Lepsza znajomość siebie i innych, a dzięki temu lepsze dostosowanie do potrzeb i osobowości interlokutorów

Skuteczności zespołowej  

  • Poprawienie dynamiki zespołów dzięki lepszej wzajemnej znajomości ich członków, ich komplementarności, a także zdiagnozowaniu zespołu

Skuteczności organizacyjnej

  • Współpraca na zasadzie  ?  co-opétition   ? (równowaga miedzy rywalizacj? , a skuteczn? współprac?) prowadz?ca do osi?gania wspólnych celów

Skuteczności handlowej   

  • Osi?ganie mistrzostwa na każdym etapie procesu sprzedaży   i w relacjach z klientem

Osoba prowadz?ca :

Magdalena Niniewski - Założycielka firmy „Evolutis” (styczeń 2007), działaj?cej w dziedzinie coachingu indywidualnego i zespołowego, komunikacji interpersonalnej i menedżmentu interkulturowego, Magdalena od 7 lat wykonuje swój zawód równolegle zarówno we Francji, jak i w Polsce.
  
Posiada podwójn? – polsko-francusk? kulturę. 25 lat przeżytych w Polsce, a następnie 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego we Francji, gdzie kontynuuje jego wzbogacanie poprzez współpracę z międzynarodowymi korporacjami.
Magdalena wykorzystuje w swojej pracy coacha, konsultanta i trenera ponad 20-letni? karierę zawodow?, która przebiegała w dużych koncernach międzynarodowych. Najpierw wieloletnie doświadczenie handlowo-menedżerskie uzyskane w japońskiej firmie Ricoh - światowego lidera w dziedzinie reprografii, a następnie   doświadczenia konsultanta-coacha, trenera zdobyte we francuskich firmach konsultingowych.   
Magdalena posiada wyższe wykształcenie humanistyczne (jest absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego), rozszerzonego podyplomowymi studiami w dziedzinie biznesu – MBA w Paryskiej Wyższej Szkole Handlowej (l’ESCP-Europe).
Magdalena jest również akredytowanym i regularnie superwizowanym w Paryżu coachem francuskiej Szkoły coachingu „Transformance” oraz psychoterapeut? posiadaj?c? dyplom Paryskiej Szkoły Gestaltu (EPG).
Jest członkiem francuskiego stowarzyszenia coachy Eliantis Partners.
Żyj?c i pracuj?c w dwóch krajach jednocześnie, Magdalena odgrywa role mediatora w zetknięciu się odmiennych kultur oraz przyczynia się do lepszego zrozumienia polsko-francuskich różnic kulturowych.
Jednocześnie poprzez coaching transformacyjny wspiera wysok? kadrę menedżersk? w procesie przemian zwi?zanych zarówno ze zmianami instytucjonalnymi, kulturowymi jak i tożsamościowymi.
W pracy z zespołami poprzez innowacyjna metodę „codéveloppement professionnel” przyczynia się do rozwijania tzw. „inteligencji kooperacyjnej”– podstawowego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, a także nowego sposobu funkcjonowania zespołów wg zasady „co-opetition”.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!