I Targi Francusko-Polskie w Warszawie

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce ma przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze Targi Francusko-Polskie w Warszawie. Odbęd? się one w dniu 9 października 2003 w   godz. 9.00 - 19.00 w Centrum Wystawienniczym Euro-Expo XXI w Warszawie, przy ul. Pr?dzyńskiego 12/14.

S? to jedyne w Polsce targi francuskie, wywodz?ce się z tradycji dorocznych spotkań "Bienvenue a Varsovie".   Sukces zeszłorocznej edycji, podczas której zaprezentowało się 60 wystawców i któr? odwiedziło ponad 1600 osób, zachęcił nas do rozszerzenia oferty Targów. W tym roku będziemy mogli zaproponować Państwu udział w seminariach i wykładach. Oferta  jest również skierowana do firm polskich.

W kontekście zachodz?cych równolegle zmian ekonomiczno-politycznych, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce stawia sobie za cel promocję współpracy między Francj? a Polsk? w poszerzonej Unii Europejskiej. Na naszych Targach pragniemy zaprezentować dorobek firm francuskich obecnych w Polsce oraz przedstawić możliwości współpracy, w szczególności te czekaj?ce na wykorzystanie.
Adresatami tegorocznych Targów s? przede wszystkim firmy stowarzyszone we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce, jak i firmy polskie, pragn?ce rozwijać swoje kontakty z firmami francuskimi. Na targach obecne będ? również instytucje, wspomagaj?ce tę współpracę: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Biuro Radcy Handlowego przy Ambasadzie Francji w Polsce, Euro Info Centre, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i inne.
Odwiedzaj?cy Targi będ?   mogli wzi?ć udział w cyklu specjalistycznych spotkań o charakterze seminariów i warsztatów, poświęconych Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pozyskiwania funduszy unijnych (więcej informacji na temat seminariów w folderze: Wydarzenia / Seminaria).

Informacje na temat Targów ukaż? się w dziennikach ogólnopolskich, takich jak: "Puls Biznesu", "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", oraz w dwutygodniku francuskojęzycznym "Les Echos de Pologne".

Targi zostały objęte honorowym patronatem przez Minister ds Europejskich, P. Prof. Dr hab. Danutę Hubner.


Wstęp na targi będzie bezpłatny.
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wzięcia udziału w I Targach Francusko-Polskich w Warszawie.
W celu otrzymania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Monik? Brzostowsk?, tel.: (22) 696 75 83, monika.brzostowska(@)ccifp.pl

Warunki uczestnictwa w Targach dla wystawców w zał?cznikach:

- Mozliwosci_uczestnictwa_Targi.pdf
- Formulaire.pdf

Program I Targów Francusko-Polskich
9 października 203, Warszawa, Euro-Expo XXI

9. 30 - Oficjalne otwarcie Targów, hala nr 3, parter

10.00 - 16.30 -   Prezentacje handlowe firm - hala nr 3, część A, parter (szczegóły poniżej)

10.00 - 16.30 - Prezentacje instytucjonalne (PAIIZ, PARP, KUKE, Euro Info Center) - hala nr 3, część B, parter (szczegóły poniżej)

10.00 - 17.30 - Seminaria tematyczne, sala konferencyjna A, 1 piętro (szczegóły poniżej).

19.00 - Zakończenie Targów.

PREZENTACJE INSTYTUCJONALNE
10:00  PAIIZ  Klimat inwestycyjny w Polsce  PL  Iwona CHOJNOWSKA - HAPONIK, Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych
10:30  EURO INFO CENTER   Sieć Euro Info Center   - punkt pierwszego kontaktu dla przedsiębiorstw poszukuj?cych informacji o zasadach prowadzenie działalności na rynkach unijnych,  Zofia WITUCKA
11:00  Lu Polska - Miasto Jarosław - wyj?tkowa oferta inwestycyjna zakładu przemyslowego Lu Polska, Tomasz Osuch, Dyr. ds programu rewitalizacji regionu Jarosławia.      
11:30  KUKE  Bezpieczny eksport - możliwość ograniczenia ryzyka transakcji kredytowych,  Małgorzata PUCHALSKA
12:00  PARP  Jak sięgn?ć po pieni?dze na rozwój firmy - dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw, Paweł SZEWCZAK, Zespół Rozwoju MŚP
12:30  AMBASADA    - Prezentacja Misji Handlowej przy Ambasadzie Francji w Polsce, Yann Frollo de Kerlivio, Chargé de Mission Régional
13.30  EURO INFO CENTER   Sieć Euro Info Center   - punkt pierwszego kontaktu dla przedsiębiorstw poszukuj?cych informacji o zasadach prowadzenie działalności na rynkach unijnych,  Zofia WITUCKA
14.00  AGENCE DE DEVELOPPEMENT D'ALSACE  Jak zwiększyć wolumen eksportu przedsiębiorstwa na rynek francuski? Jean-Sébastien DESJONQERES
14:30  KUKE  Bezpieczny eksport - możliwość ograniczenia ryzyka transakcji kredytowych,   Małgorzata PUCHALSKA
15:30  PARP  Jak sięgn?ć po pieni?dze na rozwój firmy - dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw, Paweł SZEWCZAK, Zespół Rozwoju MŚP
16:00  AMBASADA   - Atrakcyjność Francji, Yann Frollo de Kerlivio, Chargé de Mission Régional

PREZENTACJE HANDLOWE FIRM
10:00
  INQ Corp. - Applications informatiques distribuées et collaboratives: quels bénéfices pour l'entreprise? (Exemple avec la Gestion de Projet Collaborative).
10:30  Sodexho Polska - Od 10 lat Ulepszamy jakość Zycia Codzienego. Prezentacja firmy Sodexho Polska Sp. z o.o.   - Anna Mac, Manager ds. Komunikacji Zewnętrznej
11:00  Giraud Logistics - Prezentacja grupy Giraud Logistic oraz jej usług.  
12:30  PTK Centertel - Optymalizacja kosztów działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii mobilnych. - Przemysław Bukato, Brand Manager
14:30  INQ Corp. - Applications informatiques distribuées et collaboratives: quels bénéfices pour l'entreprise? (Exemple avec la Gestion de Projet Collaborative).  FR  
15:00  Gefco Polska - Prezentacja działalności firmy Gefco Polska - Maciej PRZYWRZEJ - Key Account Manager
16:00  Giraud Logistics - Presentation du groupe Giraud Logistic et de ses services.

SEMINARIA

10:00 - 11:30

Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE dla przedsiębiorstw w Polsce.
Prelegent: Eficom

1.  Ogólne zasady wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce, panorama dostępnych środków Unii dla przedsiębiorstw.

2.  Fundusze PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza – dotacje dla przedsiębiorców i SAPARD – dotacje dla przedsiębiorców, część przeznaczona dla Małych i Średnich przedsiębiorstw.
2.1.  Kryteria oceny złożonych wniosków
2.2.  Decyzje – kto i kiedy podejmuje decyzje dotycz?ce wniosków
2.3.  Dla kogo przeznaczone s? dotacje
2.4.  Koszta kwalifikuj?ce się – na co może być przeznaczona dotacja
2.5.  Najczęściej popełniane błędy

3.  Fundusze Strukturalne
3.1.  Od kiedy działaj? fundusze strukturalne
3.2.  Decyzje – kto i kiedy podejmuje decyzje dotycz?ce wniosków
3.3.  Dla kogo przeznaczone s? fundusze strukturalne
3.4.  Koszta kwalifikuj?ce się – na co może być przeznaczona dotacja
3.5.  Kryteria oceny

12:00 - 13:30

Polskie regulacje dotycz?ce ogólnego bezpieczeństwo produktów w świetle przepisów i praktyki krajów członkowskich unii europejskiej.
Prelegent: Dariusz Tokarczuk i Wspólnicy - Kancelaria Prawna GLN Spółka Komandytowa

1.  Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów - geneza, zakres stosowania oraz podstawowe pojęcia.

2.  Zasady nadzoru nad bezpieczeństwem produktów w Polsce i krajach Unii Europejskiej - organy nadzoru, procedury kontroli, systemy wymiany informacji oraz rejestry produktów niebezpiecznych.

3.  Perspektywy rozwoju systemu ochrony konsumenta przed produktami niebezpiecznymi - stwierdzone niedoskonałości oraz proponowane metody wzmocnienia skuteczności przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

  14:00 - 15:30

Zmiany w podatku VAT po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Prelegent: Ernst &Young

1. Praktyczne aspekty transakcji wewn?trzwspólnotowych.
2. Nowe możliwości w zakresie podatku VAT
3. Nowe instytucje w zakresie podatku VAT

16:00 - 17:30

Wspólnotowy znak towarowy
Prelegent: Linklaters, Krystyna Szczepanowska-   Kozłowska

W ramach seminarium dyskutowane będ? między innymi procedury rejestracyjne Wspólnotowego znaku towarowego, ochrona znaku towarowego po przyst?pieniu Polski do Unii Europejskiej, konsekwencje postanowień Traktatu Akcesyjnego w zakresie znaków towarowych Wspólnoty oraz wiele innych kwestii dotycz?cych Wspólnotowego znaku towarowego.

Firmy obecne na Targach Francusko-Polskich:

ACCOR POLSKA
Agence de Developpement d'Alsace
AGENCJA GAJEWSKI
AIR FRANCE S.A. Oddział w Polsce
ALCATEL
AMBASADA FRANCJI   / MEA
ATELIER DE FRANCAIS
AUCHAN
AXIO
Bank BISE
BATIDA
BUSINESS IMAGE
CAT Polska Sp. z o.o.
CHANDNEY SOFTWARE
Citroen Polska
Cnim Babcock Polska Sp. z o.o.
Credit Lyonnais Bank Polska
ENERIA Sp. z o.o.
Ernst & Young
EURO INFO CENTER
EXP-PECO CONSEIL
FUNDACJA FRANCE-POLOGNE
G.S.E. POLSKA
GEFCO Polska
Giraud Logistics
GRAS SAVOYE Polska
GRUAU Polska Sp. z o.o.
HOTELE G.E. POLSKA SP. Z O.O.
IMPEL
INNOPOLIS
INSTITUT FRANCAIS
KOFRAPLEX
KUKE
Les Echos de Pologne
LU POLSKA / ADB  
MACIF
MAISON DE LA FRANCE
MEDIARUN
MILITZER & MUNCH Polska Sp. z o.o.
NQI Corp.
PAIIZ
PARP
PBP Orbis Sp. z o.o.
PEUGEOT
PSA Finance
PTK Centertel
PULS BIZNESU
QUO VADIS
RADIO PIN
RD BUD Sp. z o.o.
RENAULT
RSM Salustro Reydel
SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.
SGH
SIBILLE Polska
SITA Holding
SOCIETE GENERALE
SODEXHO Polska Sp. z o.o.
SOLETANCHE
TARGI KIELCE
U-BOOT
VARSOVIE ACCUEIL
WARSAW VOICE
WIRTUALNA POLSKA
WYBOROWA

Patronat Medialny:

http://www.radiopin.pl
http://www.pb.pl
http://www.echos.pl
http://www1.warsawvoice.pl/
http://www.wp.pl
http://www.mediarun.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!