Wydarzenie wyjątkowe Patronat CCIFP

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu

Hotel Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów, ul. Suwak 7b, 02-676, Warszawa, Polska
See on map

Cena : 1600,00 zł netto + 23% VAT (do 30.09.2023 r.), 2100,00 zł netto + 23% VAT (od 01.10.2023 r.)

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z organizatorem.

Passé

L'événement est terminé.

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu, które odbędzie się 23 października w Warszawie, jest organizowane w czasie definiowania krajowej polityki wsparcia odnawialnych źródeł energii na kolejną kadencję Sejmu RP. Po pierwszym etapie tworzenia regulacji prawnych dla naszej branży, przyjdzie czas na kolejny, II etap, może nawet ważniejszy. Sektor zmaga się też z barierami, które dotyczą akceptacji społecznej dla planowanych i budowanych instalacji. Czy jesteśmy w stanie przedstawić korzyści z uruchomienia instalacji biometanowej, zjednać lokalne społeczności i wykorzystać istniejące substratowe perspektywy rozwoju i skalowalności produkcji biometanu? 

Krajowy potencjał wytwarzania biometanu szacowany jest na około 8 mld m3 rocznie, a Polska zajmuje miejsce w pierwszej piątce państw Unii Europejskiej pod względem możliwości jego wytwarzania. Dotychczas, w naszym kraju nie powstała żadna instalacja produkująca zeroemisyjny i ekologiczny odpowiednik gazu ziemnego. Należy podjąć wszelkie działania mają ce na celu rozwój sektora biometanu w najbliższych latach, na którego uruchomienie oczekuje wiele sektorów gospodarki.  

Niemniej, zdefiniowanie głównych potrzeb sektora biometanu to niewątpliwie jedno z kluczowych spraw, któ re powinno pojawić się na agendzie rządowych działań na sejmową kadencję 2023-2027. 

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu skierowane jest do: 

  • przedstawicieli branży biometanowej,  

  • dostawców technologii biogazowych i biometanowych,  

  • przedstawicieli administracji rządowej,  

  • reprezentantów spółek komunalnych i samorządów, 

  • organizacji i środowiska ekologicznego, 

  • branży energetycznej i paliwowej, 

  • kadry naukowej i środowiska akademickiego, 

  • przedstawicieli biznesu, rolnictwa, transportu i przemysłu. 

W trakcie Forum, zostaną poruszone najistotniejsze zagadnienia, m.in: prawo dla biometanu w okresie powyborczym, akceptacja społeczna inwestycji, kierunki rozwoju biznesu biometanowego oraz technologie. Na agendzie wydarzenia, nie zabraknie panelu dyskusyjnego z udziałem członków POB i zaproszonych gości.  

POB reprezentuje interesy członków organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym, m.in. poprzez członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Biogazu (ang. European Biogas Association, dalej: EBA). W ramach organizowanego przez EBA, Europejskiego Tygodnia Biometanu (ang. European Biomethane Week) w Brukseli, równolegle odbędzie się I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w Warszawie. 

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!