Humor w biznesie

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Większość z nas lubi pozytywne sytuacje i śmiać się. Dążymy do kontaktów z ludźmi, którzy mają poczucie humoru. Częściej jednak humor jest zarezerwowany dla sfery prywatnej, rzadziej używamy go w biznesie. Wciąż pokutuje przekonanie, że poczucie humoru w biznesie jest ryzykowne i brzmi nieprofesjonalnie.

>

Szereg badań w obszarze biznesu ujawniło, że poczucie humoru ma znacz?cy wpływ na jakość inwestycji, wzrost sprzedaży produktów i usług, wydajność i efektywność, a tym samym na szeroko pojęty sukces firm.

Celem spotkania jest zweryfikowanie własnych przekonań dotycz?cych humoru w biznesie, przyjrzenie się własnemu poczuciu humoru i poznanie roli wpływu humoru w relacjach biznesowych.

Program.

Proponowane obszary tematyczne do dyskusji :

- wykorzystywanie humoru w negocjacjach - jako element perswazji i wywierania wpływu

- humor w bezpośrednich relacjach z klientem na różnych etapach kontaktu

- rola humoru wewn?trz firm (w zespołach, w relacjach pracownik - przełożony)

- rozpoznanie własnego poczucia humoru i sposoby rozwijania go w obszarze biznesowym

Osoba prowadz?ca spotkanie :

Magdalena Kozłowska - Trener, coach, psycholog praktyk z 10 letnim doświadczeniem w pracy trenerskiej i indywidualnej z klientem. Szerokie kompetencje w realizacji szkoleń zamkniętych i otwartych głównie w obszarach humoru, przełamywania schematycznego myślenia i rozwoju innowacyjnego działania w biznesie, skuteczności interpersonalnej w biznesie.

Specjalizuje się w interwencjach i we wsparciu osób znajduj?cych się w sytuacjach kryzysu psychologicznego w obszarze zawodowym, osobistym, jak również sytuacyjnym. Prowadzi treningi dotycz?ce funkcjonowania  w sytuacjach kryzysowych.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!