HR Inspiracje : Rola HR w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności pracowników

Zebra Tower (12 piętro), ul. Mokotowska 1, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 750 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 950 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

W gronie praktyków i ekspertów HR dyskutować będziemy na temat optymalizacji działań HR, które pozwolą ocieplić atmosferę w firmie i realnie zwiększyć efektywność pracowników niskobudżetowymi działaniami.

>

Zapraszamy do udziału w całodniowym spotkaniu „HR Inspiracje” 30 stycznia 2014 r. Tematem spotkania będzie „Rola HR w budowaniu zaangażowanie i odpowiedzialności pracowników”.

Konferencja skierowana jest do:

Szefów firm, dyrektorów personalnych, Członków Zarz?du odpowiedzialnych za HR, menedżerów i specjalistów HR, ekspertów i praktyków w obszarze zarz?dzania ludźmi i rozwoju kapitału intelektualnego.

Program wydarzenia:

9.00 – 9.30Rozpoczęcie konferencji

Rejestracja uczestników, networking przy kawie, rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości

9.30 – 10.30 Micro korekty, macro efekty

Sławomir Błaszczak, Prezes 4 Results

Prezentacja i warsztaty na temat zmian drobnych nawyków wśród pracowników, które mog? prowadzić do znacz?cych zmian efektywności pracy i satysfakcji z pracy)

Kluczowe punkty wyst?pienia:

  • Czy zmiany w biznesie musz? zawsze być trudne dla pracowników, budzić ich opór i niechęć?
  • Jak drobne zmiany nawyków przemieniały słabe organizacje w ponadprzeciętne biznesy?
  • Jak liderzy mog? świadomie tworzyć angażuj?ce środowisko pracy?
  • Jakie proste nawyki liderskie tworz? przyjazne i efektywne organizacje?

10.30 – 10.45 pytania/dyskusja

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 11.30 Case studyServier: Projekt rekrutacji stażystów

Krzysztof Urbanowicz, PrezesMediapolis Interactive

Firma Mediapolis Interactive zaprezentuje i opowie o projekcie rekrutacyjnym w social media zorganizowanym dla swojego Klienta firmy Servier Polska (znaczne zwiększenie efektywności dotarcia przy zastosowaniu narz?dza social media w projekcie Social Recruitment dla stażystów)

11.30 – 11.45 pytania/dyskusja

11.45 – 12.15 Case Study Dalkia Warszawa : Program ABS

Jean-Pierre Corbin, Wiceprezes Zarz?du, Dyrektor Generalny Dalkia Warszawa

Prezentacja Programu ABS : aktywni, bezpieczni, skuteczni) – program CSR skierowany do pracowników firmy

12.15 – 12.30 pytania/dyskusja

12.30 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.15 Realny optymizm a osi?ganie rezultatów

Maciej Żylewicz, Trener, Coach, Współwłaściciel Piasecka&Żylewicz

Podczas interaktywnego warsztatu dowiedz? się Państwo jak ł?czenie realizmu z optymizmem pozwala organizacjom rosn?ć i stawać się silnymi. Jak prostymi zmianami w kulturze informacji zwrotnej, codziennych zwyczajów i praktyk, można zbudować kapitał realnego optymizmu?

14.15 – 14.30 pytania/dyskusja

14.30 – 15.00 Case Study Leroy Merlin : Fundacja Leroy Merlin – dla ludzi z pomysłem

Anna Romaniecka-Mankiewicz i Karolina Przerwa, Fundacja Leroy Merlin

Fundacja powstała latem w 2012 r. w wyniku postulatów, jakie zgłaszali współpracownicy w ramach budowania wspólnej wizji Leroy Merlin. Skupiaj?c się na skutecznej pomocy, w ramach działań Fundacji ł?czymy osobiste zaangażowanie na rzecz potrzebuj?cych, ze wsparciem finansowym pozyskiwanym w ramach realizowanych grantów. Głównym celem Fundacji jest więc finansowe wspieranie społecznych inicjatyw pracowniczych poprzez Programy Grantowe, które s? stałym elementem jej oferty.

15.00 – 15.15 pytania/dyskusja

15.15 – 15.45 Panel dyskusyjny : Czy inspirowanie kierowników poszczególnych działów do budowania trwałych zespołów może prowadzić do decentralizacji HR?

Udział bior? wszyscy prelegenci oraz dodatkowo :

Huber Kifner, kieruj?cy praktyk? employer branding i komunikacji wewnętrznej w MSL GROUP Polska

Joanna Kucharska, Dyrektor ds. HR i Komunikacji, SII

15.45 – Zakończenie konferencji

Notki biograficzne prelegentów : PRELEGENCI

Partnerzy :

Dokumentacja

PRELEGENCI.pdf (PDF • 36 KB) PRELEGENCI1.pdf (PDF • 38 KB) PRELEGENCI2.pdf (PDF • 40 KB)

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!