Gramatyka francuska w biznesie w ujęciu praktycznym

CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
francuski

Cena : 2000 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 2250 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Zajęcia praktyczne poświęcone rozwikłaniu trudności gramatycznych charakterystycznych dla języka biznesowego oraz służące zwiększeniu efektywności językowej.

>

Kurs przeznaczony jest dla osób, które uczyły się już w przeszłości języka francuskiego i potrzebuj? powtórki z gramatyki języka francuskiego (tzw. remise ?  niveau).

Zajęcia zostały zaplanowane tak, aby w możliwie krótkim czasie nadrobić zaległości i odświeżyć sobie zasady gramatyczne obowi?zuj?ce w języku francuskim.

- szeroki wachlarz ćwiczeń   z użyciem słownictwa biznesowego
- analiza trudności językowych zgłaszanych przez słuchaczy
- omówienie   wybranych zagadnień gramatycznych ważnych dla osi?gnięcia poprawności językowej w komunikacji biznesowej ustnej i pisemnej,

m.in. :

  • użycie rodzajników,
  • zaimki,
  • strona bierna,
  • tryb przypuszczaj?cy,
  • tryb ł?czny,
  • czasowniki w biznesie,
  • wyrażanie zależności, np. zwi?zki przyczynowo-skutkowe, celu, opozycji, itp.
  • uzgodnienia imiesłowów

Prowadz?cy:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!