Gramatyka francuska w biznesie w ujęciu praktycznym


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
2000 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 2250 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

*prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zajęcia praktyczne poświęcone rozwikłaniu trudności gramatycznych charakterystycznych dla języka biznesowego oraz służące zwiększeniu efektywności językowej.

 

>

Kurs przeznaczony jest dla osób, które uczyły się już w przeszłości języka francuskiego i potrzebuj? powtórki z gramatyki języka francuskiego (tzw. remise ?  niveau).

Zajęcia zostały zaplanowane tak, aby w możliwie krótkim czasie nadrobić zaległości i odświeżyć sobie zasady gramatyczne obowi?zuj?ce w języku francuskim.

- szeroki wachlarz ćwiczeń   z użyciem słownictwa biznesowego
- analiza trudności językowych zgłaszanych przez słuchaczy
- omówienie   wybranych zagadnień gramatycznych ważnych dla osi?gnięcia poprawności językowej w komunikacji biznesowej ustnej i pisemnej,

m.in. :

  • użycie rodzajników,
  • zaimki,
  • strona bierna,
  • tryb przypuszczaj?cy,
  • tryb ł?czny,
  • czasowniki w biznesie,
  • wyrażanie zależności, np. zwi?zki przyczynowo-skutkowe, celu, opozycji, itp.
  • uzgodnienia imiesłowów

Prowadz?cy:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!