Głos i ciało w wystąpieniach publicznych

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Nasze ciało i głos mówi? więcej niż jakiekolwiek słowa. S? nośnikiem informacji o naszych myślach, uczuciach i stanach. A gdzie bardziej s? widoczne jak na „scenie”? – na wyróżnionym miejscu, które eksponuje nasz? osobę przed szersz? publiczności?…

Dla wielu osób wyst?pienia publiczne wi?ż? się ze stresem, który momentalnie odbija się w mowie ciała i w głosie. Ta „widoczność” naszego stresu jeszcze potęguje napięcie. Próbuj?c j? ukryć, pogarszamy sprawę.

Na tym warsztacie poznasz lepiej swój głos i mowę ciała oraz nauczysz się tak zarz?dzać swoim wizerunkiem, żeby dobrze się prezentować.

Program warsztatu:

  1. Co komunikuje nasze ciało?
  2. Praca nad świadom? i pewn? siebie postaw?
  3. Praca nad świadom? mimik?
  4. Praca z głosem – obudzenie dykcji i dźwięczności w głosie
  5. Kontakt wzrokowy w trakcie przemówień publicznych
  6. Spójność słów z gestami i mimik?
  7. Krótka PREZENTACJA: przedstawienie siebie

Trener :

Dorota Szymonik - filozofka, muzykolożka, trenerka. Ukończyła Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, Muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkołę Wokaln? im. J. Wasowskiego w Warszawie. W latach 2011-12, członkini klubu mówców i liderów Toastmasters Liders. Jednoczesna działalność artystyczna (muzyka, teatr) oraz edukacyjna filozoficzno-etyczna pozwoliły jej wykształcić własny styl pracy nad wyst?pieniem publicznym oparty zarówno na klasycznych i współczesnych zasadach retoryki i komunikacji jak i na zjawisku performansu. Wierzy, że każdy człowiek, zdobywszy odpowiednie narzędzia może być przekonuj?cym mówc?.

Partner merytoryczny :

www.fundacjalustra.pl

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!