Fundusze UE dla MSP - warsztaty z pozyskiwania środków UE

Cena :
450 PLN HT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 650 PLN HT (firmy nieczłonkowskie)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prowadz?cy: Eficom

9:00 - 10:30
Pomoc UE dla polskich firm jako narzędzie unijnej polityki wsparcia MSP  
  
- fundusze UE dostępne obecnie dla MSP w   woj. mazowieckim

- dyskusja z uczestnikami - indywidualne zapytania  
      
przerwa
  
10:45 - 13:45
Przygotowywanie wniosku o dotację (grant) ze środków UE na przykładzie Funduszu Dotacji Inwestycyjnych

- najczęściej popełniane błędy - ćwiczenia
  
przerwa
  
14:15 - 16:45.
Sposób ewaluacji i rozliczania projektów - ćwiczenia

- obieg dokumentów i procedura podejmowania decyzji o dofinansowaniu
  
16:55 - 17:55
Wybrane studia przypadków w oparciu o pytania uczestników - ćwiczenia

Prowadz?cy:

EFICOM European and Financial Communications Doradztwo w zarz?dzaniu funduszami UE (PHARE, VI Framework Contract, SAPARD, etc.); Doradztwo w funduszach strukturalnych; Szkolenia i praktyczne warsztaty dotycz?ce pozyskania i obsługi funduszy UE; European Public Affairs i Public Relations; Kampanie informacyjne i promocyjne; Media relations; Organizacja konferencji i wydarzeń promocyjnych.
www.eficom.pl

Warunki uczestnictwa:
1.       Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN (firmy członkowskie CCIFP) oraz 650 PLN (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 32 1370 1037 0000 1706 4017 2002 (z dopiskiem: fundusze MSP)
2.     W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!