Fundusze dla przedsiębiorców – Perspektywa 2014 – 2020


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Nowe zasady, pierwsze konkursy

 

>

Inteligentne specjalizacje, instrumenty zwrotne/dotacje, wdrożenia wyników prac B+R czy współpraca nauki i biznesu, to najważniejsze hasła jakie wi?ż? się z now? perspektyw? finansow? UE na lata 2014-2020. Do rozdysponowania jest aż 82,5 mld EUR na poziomie krajowym oraz regionalnym. Warto poznać nowe zasady pomocy publicznej na najbliższe lata oraz już teraz rozpocz?ć przygotowania do pierwszych konkursów.

Zagadnienia do prezentacji i dyskusji:

- programy krajowe i regionalne – wsparcie dla przedsiębiorców (dużych i MSP)

- nowe zasady pomocy publicznej

- koszty kwalifikowane, poziom dofinansowania

- trendy nowej perspektywy 2014 - 2020

Po zakończeniu prezentacji, Eksperci Crido Taxand (www.taxand.pl) będ? do dyspozycji uczestników, tak aby móc indywidualnie porozmawiać o możliwościach skorzystania ze źródeł pomocy publicznej w najbliższym czasie.

Seminarium skierowane jest do:

Członków Zarz?du Spółek, dyrektorów ds. Inwestycji, dyrektorów ds. badań i rozwoju, dyrektorów Finansowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie / realizację programów rozwojowych przedsiębiorstw.

Prelegenci :

SZYMON ŻÓŁCIŃSKI, Partner

Szymon posiada bogate doświadczenie w zakresie zagadnień zwi?zanych z ubieganiem się o środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności projektów zwi?zanych z ochron? środowiska oraz projektów z branży energetycznej. Pracował przy pozyskiwaniu finansowania dla największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.

Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Rozliczeń Międzynarodowych oraz, od września 2004 r., w Dziale Doradztwa Europejskiego Ernst & Young. W Crido Taxand (działaj?cym do marca 2013r. pod nazw? Accreo Taxand) pracuje od listopada 2005 r.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Metody Ilościowe, Systemy Informacyjne. Jest stypendyst? Uniwersytetu Linkoping w Szwecji.

Szymon brał udział w tworzeniu raportów, analiz i publikacji z zakresu pomocy państwa i funduszy europejskich dla m.in.: Harvard Business Review, Nowego Przemysłu oraz wydawnictwa C.H. Beck

BOGUSŁAWA MAZUREK, Senior Manager

W Zespole EAST pracuje od stycznia 2006 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na wsparcie nowych inwestycji, działalności szkoleniowej oraz badawczo-rozwojowej, a także w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziale Doradztwa Europejskiego w Ernst & Young, gdzie zajmowała się realizacj? projektów zwi?zanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz pomocy państwa. Prowadziła wiele spotkań, szkoleń oraz warsztatów dla klientów biznesowych. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku europeistyka oraz studia podyplomowe na kierunku Zarz?dzanie Finansami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej. Uzyskała tytuł magistra w obszarze administracji publicznej na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Jest autork? artykułów, publikacji, raportów z zakresu krajowych i unijnych środków pomocowych, m.in. w Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz C.H. Beck, a także współautork? raportu stworzonego we współpracy z Polsk? Agencj? Informacji i Inwestycji Zagranicznych "Rynek B + R w Polsce - wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw"

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin