Frankofoni mają perspektywy


cykl konferencji na Wyższych Uczelniach w Polsce

Cena :
wstęp dla studentów bezpłatny

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Frankofoni maj? perspektywy to cykl spotkań pracodawców, studentów i przedstawicieli instytucji. S? one okazj? do pokazania konkretnych szans frankofonów na rynku pracy. Projekt realizowany przez Francuskš Izbę Przemysłowo-Handlowš w Polsce (CCIFP) jest części? Międzynarodowego Tygodnia Frankofonii.

Program spotkań :

22.03.2006
  -   Łódź Sala Kinowa Politechniki Łódzkiej, Al. Politechniki 3a, godz. 10.00-15.00

24.03.2006  -   Wrocław  
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, bud. D, sala 1, godz. 12.00-17.00

31.03.2006  -   Warszawa Aula Kryształowa SGGW, ul. Nowoursynowska 159c, godz.10.00-15.00

07.04.2006 - Poznań Aula Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Budynek Główny, Al. Niepodległo ?ci 10, pietro II, godz.10.00-15.00

Spotkania składaj? się z dwóch części :

1. Panel konferencyjny

Studenci zapoznaj? się z możliwo ?ciami nauki i doskonalenia języka francuskiego, a także z programami stypendialnymi i stażami realizowanymi przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Polsko-Francuski Fundusz Współpracy. Możliwości kariery w firmach francuskich na tle całego rynku pracy w Polsce zostan? zaprezentowane z perspektywy CCIFP oraz z punktu widzenia firm doradczych i przedsiębiorców.

2. Giełda Pracy

Forum spotkań pracodawców ze studentami i absolwentami. Zależy nam na skonfrontowaniu konkretnych potrzeb pracodawców w zakresie staży, praktyk oraz propozycji pracy z potencjałem i kompetencjami studentów.

Program konferencji:

10h00     Uroczyste rozpoczęcie: Konsul Honorowy

10h15     Oferta stypendialna we Francji: Prof. José Kobielski, Attaché ds. Współpracy Uniwersyteckiej, Ambasada Francuska w Polsce

10h45   Staże finansowane przez Polsko-Francuski Fundusz Współpracy jako perspektywa dla frankofonów - Eric Thebault, Polsko-Francuski Fundusz Współpracy

11h00   Rynek firm francuskich w Polsce - Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce

11h15   Aktualna sytuacja na rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia dla frankofonów

Wyst?pienie gości i dyskusja panelowa:
Przedstawiciele francuskich firm
- doradztwo personalne
- przedstawiciele lokalnych firm francuskich (2-3 przykłady)

10h00–15h00  Targi pracy

Uwaga: we Wrocławiu konferencja zaczyna się o godz. 12.00 i kończy o godz.14.30. Targi trwaj? w godz. 12.00 - 17.00

Wstęp na konferencję jak i na Targi jest bezpłatny.

Partnerzy spotkania:    
- Ambasada Francji w Polsce
- Polsko-Francuski Fundusz Współpracy
- Maison de Saint-Etienne w Katowicach  - inicjator i pomysłodawca pierwszego cyklu spotkań, które odbyły się pod hasłem Frankofoni majš perspektywy w listopadzie ub.r w Katowicach.
- Les Echos de Pologne

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu wszystkie firmy pracuj?ce we francuskim środowisku biznesowym lub współpracuj?cych z francuskimi partnerami. Frankofoni maj? perspektywy to doskonała okazja na bezpośredni kontakt z lokalnymi rynkami pracy i absolwentami, którzy kształtuj? swojš przyszłość zawodowš z myśl? o francuskiej kulturze przedsiębiorstwa.
Wszystkich pracodawców zainteresowanych udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z naszym biurem. Proponujemy różne możliwości prezentacji i obecności na spotkaniach. Chcemy, aby były one dostosowane do Państwa konkretnych potrzeb kadrowych i ogólnej polityki zatrudnienia.

Patroni medialni:

Partnerzy konferencji::

  

Grupa docelowa:
-  Studenci i absolwenci wszystkich uczelni wyższych miasta, w którym odbywa się spotkanie,
-  Absolwenci francuskojęzycznych programów podyplomowych,
-  Planowana liczba uczestników części konferencyjnej: 250 - 300 osób,
-  Planowana liczba odwiedzajšcych Giełdę Pracy: 500 osób

Promocja i komunikacja:
-  Zapowiedzi i informacje w prasie regionalnej oraz ogólnopolskich dodatkach i tytułach branżowych,  
-  Zapowiedzi w regionalnych rozgłośniach radiowych,
-  Informacje w mediach studenckich oraz serwisach internetowych,
-  Informacje na stronach internetowych CCIFP,
-  Plakaty informujšce o wydarzeniu,
-  Komunikacja ze strony regionalnych akademickich biur karier
-  Zaproszenia wysyłane drogš elektronicznš.

Korzyści dla pracodawców:  
-  Promocja firmy jako dobrego pracodawcy stwarzajšcego perspektywy dla młodych,
-  Bezpośredni kontakt z kandydatami zainteresowanymi stażami, praktykami, a w perspektywie podjęcie pracy,
-  Bezpośredni kontakt z lokalnym rynkiem pracy,
-  Możliwości podjęcia lub zacieśnienia współpracy z akademickimi biurami karier,
-  Możliwość szerszego zaprezentowania firmy i polityki kadrowej w części konferencyjnej.

Formy uczestnictwa:  
-   Wystawca -   stanowisko na targach pracy,  
-  Partner merytoryczny  - stanowisko na targach pracy, udział w części konferencyjnej, wizualizacja logo firmy w miejscach spotkań (sala konferencyjna, giełda pracy), umieszczenie logotypów na materiałach promocyjnych (plakaty, zaproszenia, biuletyn CCIFP, strona internetowa CCIFP).

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin