Frankofoni mają perspektywy


cykl konferencji na Wyższych Uczelniach w Polsce

Cena :
wstęp dla studentów bezpłatny

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Frankofoni maj? perspektywy to cykl spotkań pracodawców, studentów i przedstawicieli instytucji. S? one okazj? do pokazania konkretnych szans frankofonów na rynku pracy. Projekt realizowany przez Francuskš Izbę Przemysłowo-Handlowš w Polsce (CCIFP) jest części? Międzynarodowego Tygodnia Frankofonii.

Program spotkań :

22.03.2006
  -   Łódź Sala Kinowa Politechniki Łódzkiej, Al. Politechniki 3a, godz. 10.00-15.00

24.03.2006  -   Wrocław  
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, bud. D, sala 1, godz. 12.00-17.00

31.03.2006  -   Warszawa Aula Kryształowa SGGW, ul. Nowoursynowska 159c, godz.10.00-15.00

07.04.2006 - Poznań Aula Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Budynek Główny, Al. Niepodległo ?ci 10, pietro II, godz.10.00-15.00

Spotkania składaj? się z dwóch części :

1. Panel konferencyjny

Studenci zapoznaj? się z możliwo ?ciami nauki i doskonalenia języka francuskiego, a także z programami stypendialnymi i stażami realizowanymi przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Polsko-Francuski Fundusz Współpracy. Możliwości kariery w firmach francuskich na tle całego rynku pracy w Polsce zostan? zaprezentowane z perspektywy CCIFP oraz z punktu widzenia firm doradczych i przedsiębiorców.

2. Giełda Pracy

Forum spotkań pracodawców ze studentami i absolwentami. Zależy nam na skonfrontowaniu konkretnych potrzeb pracodawców w zakresie staży, praktyk oraz propozycji pracy z potencjałem i kompetencjami studentów.

Program konferencji:

10h00     Uroczyste rozpoczęcie: Konsul Honorowy

10h15     Oferta stypendialna we Francji: Prof. José Kobielski, Attaché ds. Współpracy Uniwersyteckiej, Ambasada Francuska w Polsce

10h45   Staże finansowane przez Polsko-Francuski Fundusz Współpracy jako perspektywa dla frankofonów - Eric Thebault, Polsko-Francuski Fundusz Współpracy

11h00   Rynek firm francuskich w Polsce - Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce

11h15   Aktualna sytuacja na rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia dla frankofonów

Wyst?pienie gości i dyskusja panelowa:
Przedstawiciele francuskich firm
- doradztwo personalne
- przedstawiciele lokalnych firm francuskich (2-3 przykłady)

10h00–15h00  Targi pracy

Uwaga: we Wrocławiu konferencja zaczyna się o godz. 12.00 i kończy o godz.14.30. Targi trwaj? w godz. 12.00 - 17.00

Wstęp na konferencję jak i na Targi jest bezpłatny.

Partnerzy spotkania:    
- Ambasada Francji w Polsce
- Polsko-Francuski Fundusz Współpracy
- Maison de Saint-Etienne w Katowicach  - inicjator i pomysłodawca pierwszego cyklu spotkań, które odbyły się pod hasłem Frankofoni majš perspektywy w listopadzie ub.r w Katowicach.
- Les Echos de Pologne

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu wszystkie firmy pracuj?ce we francuskim środowisku biznesowym lub współpracuj?cych z francuskimi partnerami. Frankofoni maj? perspektywy to doskonała okazja na bezpośredni kontakt z lokalnymi rynkami pracy i absolwentami, którzy kształtuj? swojš przyszłość zawodowš z myśl? o francuskiej kulturze przedsiębiorstwa.
Wszystkich pracodawców zainteresowanych udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z naszym biurem. Proponujemy różne możliwości prezentacji i obecności na spotkaniach. Chcemy, aby były one dostosowane do Państwa konkretnych potrzeb kadrowych i ogólnej polityki zatrudnienia.

Patroni medialni:

Partnerzy konferencji::

  

Grupa docelowa:
-  Studenci i absolwenci wszystkich uczelni wyższych miasta, w którym odbywa się spotkanie,
-  Absolwenci francuskojęzycznych programów podyplomowych,
-  Planowana liczba uczestników części konferencyjnej: 250 - 300 osób,
-  Planowana liczba odwiedzajšcych Giełdę Pracy: 500 osób

Promocja i komunikacja:
-  Zapowiedzi i informacje w prasie regionalnej oraz ogólnopolskich dodatkach i tytułach branżowych,  
-  Zapowiedzi w regionalnych rozgłośniach radiowych,
-  Informacje w mediach studenckich oraz serwisach internetowych,
-  Informacje na stronach internetowych CCIFP,
-  Plakaty informujšce o wydarzeniu,
-  Komunikacja ze strony regionalnych akademickich biur karier
-  Zaproszenia wysyłane drogš elektronicznš.

Korzyści dla pracodawców:  
-  Promocja firmy jako dobrego pracodawcy stwarzajšcego perspektywy dla młodych,
-  Bezpośredni kontakt z kandydatami zainteresowanymi stażami, praktykami, a w perspektywie podjęcie pracy,
-  Bezpośredni kontakt z lokalnym rynkiem pracy,
-  Możliwości podjęcia lub zacieśnienia współpracy z akademickimi biurami karier,
-  Możliwość szerszego zaprezentowania firmy i polityki kadrowej w części konferencyjnej.

Formy uczestnictwa:  
-   Wystawca -   stanowisko na targach pracy,  
-  Partner merytoryczny  - stanowisko na targach pracy, udział w części konferencyjnej, wizualizacja logo firmy w miejscach spotkań (sala konferencyjna, giełda pracy), umieszczenie logotypów na materiałach promocyjnych (plakaty, zaproszenia, biuletyn CCIFP, strona internetowa CCIFP).

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!