Frankofoni mają perspektywy - Łódź

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

22 marca 2006 roku na Politece Łódzkiej w  Sali Kinowej, al. Politechniki 3a odbędzie się pierwsza z cyklu konkonferencja  Frankofoni maj? perspektywy, której towarzyszyć będ? Targi Pracy.

Program:

10h00     Uroczyste rozpoczęcie: Konsul Honorowy

10h15     Oferta stypendialna we Francji: Prof. José Kobielski, Attaché ds. Współpracy Uniwersyteckiej, Ambasada Francuska w Polsce

10h45   Staże finansowane przez Polsko-Francuski Fundusz Współpracy jako perspektywa dla frankofonów - Eric Thebault, Polsko-Francuski Fundusz Współpracy

11h00   Rynek firm francuskich w Polsce - Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce

11h15   Aktualna sytuacja na rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia dla frankofonów

Wyst?pienie gości i dyskusja panelowa:
Przedstawiciele francuskich firm
- doradztwo personalne
- przedstawiciele lokalnych firm francuskich (2-3 przykłady)

12h30    Przerwa na kawę
  
13h00–15h00  Targi pracy

Wstęp na konferencję oraz na Targi jest bezpłatny.

Panele konferencyjne poł?czone z giełdami pracy organizowane s? w ścisłej współpracy ze środowiskami akademickimi. Maj? one na celu ukazanie perspektyw kariery w firmach pracuj?cych w oparciu o francusk? kulturę przedsiębiorstwa, w której potencjał tworzy się w oparciu o ludzi i różnorodność ich talentów.

Projekt realizowany przez Francusk? Izbę Przemysłowo-Handlow? w Polsce (CCIFP) jest części? Międzynarodowego Tygodnia Frankofonii.

Frankofoni maj? perspektywy to doskonała okazja na bezpośredni kontakt z lokalnymi rynkami pracy i absolwentami, którzy kształtuj? swoj? przyszłość zawodow? z myśl? o francuskiej kulturze przedsiębiorstwa. Spotkania adresowane s? do całej społeczności akademickiej. Według wstępnych założeń w każdym mieście w części konferencyjnej weźmie udział ok. 300 osób, a w giełdzie pracy ok. 500 osób.

Partnerzy spotkania:   
•  Ambasada Francji w Polsce
•  Polsko-Francuski Fundusz Współpracy
•  Maison de Saint-Etienne w Katowicach – inicjator i pomysłodawca pierwszego cyklu spotkań,
•  Les Echos do Pologne,
•  Akademickie Biura Karier.

Grupa docelowa:
•  Studenci i absolwenci wszystkich uczelni wyższych miasta, w którym odbywa się spotkanie,
•  Absolwenci francuskojęzycznych programów podyplomowych,

Promocja i komunikacja:
•  Zapowiedzi i informacje w prasie regionalnej oraz ogólnopolskich dodatkach i tytułach branżowych,
•  Zapowiedzi w regionalnych rozgłośniach radiowych,
•  Informacje w mediach studenckich oraz serwisach internetowych,
•  Informacje na stronach internetowych CCIFP,
•  Informacje na stronach internetowych Urzędów Miasta,
•  Plakaty informuj?ce o wydarzeniu,
•  Komunikacja ze strony regionalnych akademickich biur karier
•  Zaproszenia wysyłane drog? elektroniczn?.

Korzyści dla pracodawców:
•  Promocja firmy jako dobrego pracodawcy stwarzaj?cego perspektywy dla młodych,
•  Bezpośredni kontakt z kandydatami zainteresowanymi stażami, praktykami, a w perspektywie podjęcie pracy,
•  Bezpośredni kontakt z lokalnym rynkiem pracy,
•  Możliwości podjęcia lub zacieśnienia współpracy z akademickimi biurami karier,
•  Możliwość szerszego zaprezentowania firmy i polityki kadrowej w części konferencyjnej.

Formy uczestnictwa:
•  Wystawca -   stanowisko na targach pracy,
•  Partner merytoryczny – stanowisko na targach pracy, udział w części konferencyjnej, wizualizacja logo firmy w miejscach spotkań (sala konferencyjna, giełda pracy), umieszczenie logotypów na materiałach promocyjnych (plakaty, zaproszenia, biuletyn CCIFP, strona internetowa CCIFP).

Wszystkich pracodawców zainteresowanych udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Na życzenie prześlemy wszelkie dodatkowe informacje odnośnie form i warunków uczestnictwa oraz szczegółowy kalendarz i program konferencji.
  
Kontakt : Joanna Jaroch, joanna.jaroch(@)ccifp.pl, 022 696 75 83
                             Marta Oświecińska, marta.oswiecinska(@)ccifp.pl, 022 696 75 99, 509 601 241

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!