Francuskie słownictwo handlowe


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
550 PLN firmy stowarszyone, 750 PLN firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Data:                                                      24.04.2009

Godzina:                                           09:45 – 17:15

Czas trwania:                             staż językowy jednodniowy

Cena:                                                     550 PLN firmy stowarzyszone, 750 PLN niestowarzyszone

Grupa docelowa:

Kadra zarz?dzaj?ca oraz pracownicy działu marketingu oraz działu sprzedaży.

Cel:

- przybliżenie słownictwa oraz podstawowych zwrotów używanych w handlu

- przyswojenie podstawowych technik sprzedaży

- zarys rozmowy handlowej prowadzonej we Francji

- zapoznanie z tajnikami korespondencji handlowej i sporz?dzania dokumentacji sprzedaży

W programie:

- specyfika zawodu sprzedawcy i osoby kupuj?cej

- zakup i sprzedaż: sporz?dzanie zamówienia, dostawa, ogólne warunki sprzedaży, warunki zapłaty, wystawianie faktur

- podstawy działań handlowych

- słowa – klucze zwi?zane z wyszukiwaniem partnerów, komunikacj? oraz przedstawicielstwem handlowym

- rozmowa handlowa – jak rozpoznać potrzeby klienta, napisać syntezę, zaproponować adekwatne rozwi?zanie, odpowiedzieć na zarzuty klienta?

- podstawowe typy listów używanych w korespondencji handlowej

- przygotowywanie dokumentów sprzedażowych i opisy produktów (argumentacja, reklama, katalogi)

Po ukończeniu stażu, uczestnicy otrzymuj? certyfikat potwierdzaj?cy udział w zajęciach.

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

Agenda kursów 2008 / 2009

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

    

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=static&kstat=1042&lang=pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!