Francuskie Dni Kariery - oferta targowa dla firm

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Uczestnictwo w roli wystawcy w Forum na rzecz Zatrudnienia „Francuskie Dni Kariery” to możliwość skorzystania z następuj?cych form udziału:

STOISKO TARGOWE : powierzchnia 6 m ?. Informacja o wystawcy w katalogu targowym oraz na stronie CCIFP oraz Ambasady Francji w Polsce. Strefa wystawiennicza Forum to 1000 m2 powierzchni przeznaczonej na stoiska dla przedstawicielstw firm, zrzeszeń zawodowych, uczelnianych biur karier i szkół zawodowych.

Podczas II edycji Forum wprowadzony zostanie podział na sektory: hotelarstwo, restauratorstwo i turystyka; budownictwo; handel i usługi (sieci handlowe, firmy rekrutacyjne i audytorskie); motoryzacja; informatyka i elektronika; rolnictwo i biotechnologie; itp.

REKLAMA W KATALOGU TARGOWYM: format B5, nakład 4000 egzemplarzy, możliwość wyboru dowolnego formatu.

PANEL KONFERENCYJNY: możliwość 20 min. prelekcji na temat sektora działalności wraz z przedstawieniem profilu firmy i jej planów rekrutacyjnych.

TOURNEE PROMOCYJNE: promocja targów pracy i wystawców bior?cych udział przed rozpoczęciem forum na największych uczelniach w Polsce. Szczegóły >>>>

SPONSORING „AUTOBUSU DO KARIERY”: dowolny wybór uczelni/szkoły przez pracodawcę, możliwość umieszczenia materiałów promocyjnych w wybranym autobusie.

Szczegółowe informacje oraz cennik w ofercie handlowej w zał?czniku.

powrót >>>  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!