Francuski w ubezpieczeniach - staż językowy


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cele szkolenia:
Opanowania słownictwa ubezpieczeń
Nabycie umiejętności tłumaczenia tekstów o charakterze ubezpieczeniowym
Uzyskanie podstawowych wiadomości   o ubezpieczeniach w Polsce i we Francji

Proponowana tematyka:
Pojęcie odpowiedzialności cywilnej       
Firmy ubezpieczeniowe
Rodzaje ubezpieczeń
Rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego
Strony umowy ubezpieczenia
Zawarcie, zmiana i wygaśnięcie umowy ubezpieczenia,
Wył?czenia ochrony ubezpieczeniowej
Wykonanie umowy ubezpieczenia
Likwidacja szkody
Spory wynikaj?ce na tle   stosowania umowy ubezpieczenia
Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia dla osób fizycznych

Proponowane ćwiczenia : ćwiczenia słownikowe, tłumaczeniowe, redakcyjne, studia przypadku

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!