Francuski w nieruchomościach i budownictwie


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
600 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 800 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Intensywne jednodniowe szkolenie

 

>

Przedmiot szkolenia:

I. Główne zawody zwi?zane z branż? nieruchomości. Agencje nieruchomości.

II. Przepisy reguluj?ce działalność w zakresie nieruchomości

 • Umowy z agencja nieruchomości:
  • rodzaje umów z agencja nieruchomości
  • zobowi?zania agencji
  • zobowi?zania klienta agencji
  • Umowa zawierana z agentem nieruchomości
  • Wynagrodzenie agenta nieruchomości

IV. Podział prawa własności

V. Nabycie własności

 • Umowa przedwstępna sprzedaży
  • różne rodzaje umów przedwstępnych
  • Umowa sprzedaży
  • Sprzedaż w tzw. systemie VEFA (sprzedaż nieruchomości nieukończonej w momencie zawierania umowy)

VI. Wynajem nieruchomości z przeznaczeniem na główne miejsce zamieszkania lub z przeznaczeniem mieszanym — jako miejsce zamieszkania i miejsce prowadzenia działalności zarobkowej

 • Forma najmu
 • Dokumenty doł?czane do umowy najmu (dokumentacja zawieraj?ca analizę techniczn?)
 • Zobowi?zania wynajmuj?cego i najemcy
 • Koszty podlegaj?ce zwrotowi
 • Naprawy
 • Zakończenie najmu
 • Rozwi?zanie umowy najmu

VII. Najem w celach zarobkowych

 • Forma najmu
 • Czas trwania najmu
 • Prawo przedłużenia najmu
 • Procedura zmiany przeznaczenia wynajmowanych pomieszczeń („déspécialisation”)

VIII. Zabezpieczenia rzeczowe i osobiste

Metoda szkolenia :

 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Ćwiczenia leksykalne
 • Ćwiczenia z tłumaczenia dokumentów dotycz?cych nieruchomości
 • Kilka słów o trudnościach leksykalnych (znajdywanie francuskich ekwiwalentów dla polskich pojęć z zakresu prawa nieruchomości)
 • Analiza autentycznych dokumentów
 • Case study

Do kogo skierowane jest szkolenie :

Osoby zawodowo zajmuj?ce się nieruchomościami, Tłumaczy, Prawników, Wszelkie osoby zainteresowane poznaniem słownictwa zwi?zanego z nieruchomościami.

Osobom, które anuluj? swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia.  Osobom, które anuluj? swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie s? zwracane.

Prowadz?cy:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!