Francuski w bankowości i ubezpieczeniach


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
600 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuskie słownictwo bankowe

Cel: zapoznanie się ze słownictwem wykorzystywanym w sektorze bankowym

W programie:                     

-       oferta bankowa dla osób fizycznych i firm

-       otwarcie i likwidacja rachunku, rachunki ł?czone

-       czeki, karty bankowe, przelewy, zlecenia stałe, wypłaty

-       kredyty: klasyfikacja, koszty, gwarancje, stopy procentowe

-       korespondencja z bankiem

-       ćwiczenia praktyczne

Francuskie słownictwo z brany ubezpieczeń

Cele szkolenia:
Opanowania słownictwa ubezpieczeń
Nabycie umiejętności tłumaczenia tekstów o charakterze ubezpieczeniowym
Uzyskanie podstawowych wiadomości   o ubezpieczeniach w Polsce i we Francji

Proponowana tematyka:
Pojęcie odpowiedzialności cywilnej       
Firmy ubezpieczeniowe
Rodzaje ubezpieczeń
Rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego
Strony umowy ubezpieczenia
Zawarcie, zmiana i wygaśnięcie umowy ubezpieczenia,
Wył?czenia ochrony ubezpieczeniowej
Wykonanie umowy ubezpieczenia
Likwidacja szkody
Spory wynikaj?ce na tle   stosowania umowy ubezpieczenia
Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia dla osób fizycznych

Proponowane ćwiczenia : ćwiczenia słownikowe, tłumaczeniowe, redakcyjne, studia przypadu

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!