Francuski prawniczy


CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
1 090 PLN firmy stowarzyszone CCIFP et 1 290 PLN firmy nie-stowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Rytm : 6 godzin/dzień

Liczba godzin: 30

Odbiorcy: prawnicy, pracownicy, asystenci działów prawnych, tłumacze, studenci prawa, wszyscy, którzy pragn? w sposób nieskazitelny wyrażać się w formie pisemnej i ustnej we francuskim języku prawniczym podczas wykonywania codziennych czynności prawniczych, a także zapoznać się   z podstawami prawa francuskiego.

Kurs przygotowuje również do specjalistycznego egzaminu organizowanego przez Izbę Przemysłowo – Handlow? w Paryżu (CCIP) - Diplômes de Français Juridique (DFJ). Dyplom ten potwierdza praktyczn? znajomość prawniczego języka francuskiego w mowie i w piśmie.

Cele kursu:

-       Nabycie lingwistycznych umiejętności w zakresie francuskiego języka prawniczego
-       Poznanie pułapek oraz trudności językowych właściwych dla języka prawniczego
-       Nabycie ogólnej wiedzy prawniczej w oparciu o praktyczne informacje z zakresu francuskiego, polskiego i europejskiego systemu prawa
-       Praca nad autentycznymi dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporz?dzeń, orzeczenia s?dowe, inne pisma prawne: umowy, dokumentacja handlowa, listy oficjalne

Materiałty dydaktyczne:

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Prowadz?ca:

Dorota Bruś jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Pracę zawodow? rozpoczęła jako lektor języka francuskiego w Państwowej Szkole Stenotypii i Języków Obcych, gdzie prowadziła zajęcia przygotowawcze do egzaminów resortowych Ministerstwa Współpracy z Zagranic?, jak również do egzaminów CCIP. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawuj?c nadzór metodyczny nad podlegaj?cymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przygotowuj?c programy nauczania, zajmuj?c się organizacj? egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesi?tych rozpoczęła współpracę ze Szkoł? Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies. Zajęcia te oprócz standardowego języka obejmowały różne dziedziny specjalistyczne takie jak: ekonomia, rachunkowość, marketing czy finanse. Przez kilka ostatnich lat Pani Dorota Bruś specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarz?dów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,   Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce Ambasada Francji we współpracy z Parysk? Izb? Przemysłowo-Handlow? CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).

WARUNKI UCZESTNICTWA: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami   Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037 - 3300057-27001-1202 W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!