Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Francuski prawniczy - szkolenie językowe dla tłumaczy. Kontynuacja

Język :
francuski

Cena : 1399 zł

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni roboczych przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Szkolenie online przeznaczone jest dla tłumaczy, tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych obecnych i przyszłych.

Zajęcia będą odbywały się na platformie ZOOM we wtorki od godz. 17.30 do 19.00. 

Kurs obejmuje 30 godzin szkoleniowych (15 spotkań po 90 minut).

 

Szkolenie przeznaczone jest dla tłumaczy, tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, przyszłych tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, prawników, wszystkich osób zainteresowanych przekładem prawniczym i sądowym, chcących rozrzeszyć swoje umiejętności w tym zakresie.

 

Celem szkolenia jest :

 

-  nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu prawniczego i sądowego na przykładzie dokumentów o różnorodnym charakterze sporządzonych w języku francuskim i polskim

-  poznanie pułapek oraz trudności właściwych dla tego rodzaju przekładu

-  rozwinięcie zdolności właściwego zastosowania  terminów prawniczych w kontekście

- zapoznanie się z polską i francuską rzeczywistością prawną, do której nawiązują tłumaczone dokumenty

 

 

Zakres tematyczny tekstów jest różnorodny i obejmuje prawo cywilne, karne, finansowe oraz handlowe, jak również postępowanie przed sądami cywilnymi oraz karnymi ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów notarialnych, spadkowych, umów, orzeczeń, pism procesowych oraz dokumentów spółek związanych z funkcjonowaniem spółek w obrocie prawnym..

 

Przed każdym spotkaniem uczestnikom zostaną udostępnione dokumenty oraz glosariusz do przygotowania i wspólnego omówienia  w trakcie zajęć.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!