Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Francuski język prawniczy - kontynuacja. Szkolenie językowe online

Język :
francuski

Cena : 1399 zł

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni roboczych przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Kurs skierowany jest do tych osób, które chciałyby poszerzyć wiedzę z zakresu francuskiego języka prawniczego.

Zajęcia odbywają się na platformie ZOOM w poniedziałki, w godz. 17.00-18.30.

Kurs obejmuje 30 godzin szkoleniowych (15 spotkań po 90 minut), od 1.03.2021 r. do 14.06.2021 r.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nie tylko osoby, które ukończyły kurs francuskiego języka prawniczego na poziomie 1, w tym roku oraz w poprzednich latach, lecz także do tych, które chciałyby poszerzyć wiedzę  z zakresu francuskiego języka prawniczego zdobytą inną drogą.

Celem kursu jest utrwalenie struktur omówionych w czasie pierwszego modułu i poszerzenie ich o bardziej specjalistyczne słownictwo pojawiające się w różnych dokumentach pisanych językiem prawnym i prawniczym, takich jak: akty prawne, orzeczenia, umowy.

Poza solidną powtórką pojęć z zakresu prawa cywilnego i karnego w czasie zajęć omówione zostaną treści związane z rzadziej prezentowanymi gałęziami prawa, lecz bardzo obecnymi w naszym życiu, takimi jak, między innymi, prawo konkurencji, prawo konsumenta, prawo własności intelektualnej.   Przedstawione zostaną również zasady sporządzania opinii prawnych w języku francuskim, pozwów, korespondencji z klientami kancelarii. Kurs zawiera także sporą dawkę gramatyki dla prawników oraz ćwiczeń leksykalnych sprawdzających wiedzę w zakresie prawidłowego użycia terminów w zależności od kontekstu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!