Francuski język prawniczy - intensywny kurs letni


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
1 090 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 1 290 PLN pozostałe osoby

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Intensywny, 5-dniowy kurs przygotowany pod kątem osób, które nie mają możliwości uczestniczyć w kursie rocznym.

 

>

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczn? metodę komunikacyjn?, w ramach której ćwiczone s? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z francuskiego języka prawniczego.

Uczestnicy pracuj? nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporz?dzeń, orzeczenia s?dowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane s? także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim.

Kurs ten przygotowuje również do egzaminu Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP) - DFP Juridique B2, który uczestnicy mog? zdawać opcjonalnie.    

Czas trwania:

Od 24 do 28 czerwca 2013
W godz. 09:30 - 14:45, w siedzibie CCIFP
Ł?cznie = 30 godzin lekcyjnych (5 dni zajęć po 6 godzin lekcyjnych)  

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, studentów prawa, tłumaczy oraz osób dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

Przy zapisie wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B2 lub/i C1.   

W programie:

  • praca nad tekstami źródłowymi z wielu gałęzi prawa europejskiego, francuskiego oraz polskiego: teksty aktów prawnych i rozporz?dzeń, orzeczenia s?dowe, umowy, dokumentacja handlowa, listy oficjalne
  • analiza francuskich tekstów prawniczych: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe    
  • pułapki i trudności językowe właściwe dla języka prawniczego                      
  • ćwiczenia przygotowawcze pod k?tem egzaminu DFP Juridique B2  

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe oraz dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie.

Lektor >>
Warunki uczestnictwa i płatności >>
Inne  kursy i szkolenia językowe  >>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!