Francuski język handlowy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
550 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 750 PLN pozostałe osoby

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie słownictwa oraz podstawowych zwrotów używanych w handlu, w korespondencji oraz rozmowie handlowej prowadzonej z Francuzami.

 

>

Celem szkolenia jest:

  • przybliżenie słownictwa oraz podstawowych zwrotów używanych w handlu
  • zarys rozmowy handlowej prowadzonej z Francuzami
  • zapoznanie z tajnikami korespondencji handlowej

Do kogo skierowane jest szkolenie ?

Zapraszamy osoby zarz?dzaj?ce przedsiębiorstwami, pracowników działów sprzedaży oraz/lub marketingu.

W programie :

  1. Przybliżenie specyfiki zawodu handlowca
  2. Zakup i sprzedaż: sporz?dzanie zamówienia, dostawa, ogólne warunki sprzedaży, warunki zapłaty, wystawianie faktur
  3. Podstawy działań handlowych, przyswojenie podstawowych technik sprzedaży w jęz. francuskim
  4. Przybliżenie słownictwa oraz podstawowych zwrotów używanych w handlu
  5. Rozmowa handlowa w jęz. francuskim – jak rozpoznać potrzeby klienta, napisać ofertę, zaproponować adekwatne rozwi?zanie, odpowiedzieć na obiekcje klienta
  6. Podstawowe typy listów używanych w korespondencji handlowej
  7. Przygotowywanie dokumentów sprzedażowych i opisów produktów (argumentacja sprzedażowa)

Wymagany minimalny poziom min. języka ogólnego: B2

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!