Francuski język biznesowy


CCIFP, Mokotowska 19

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Organizujemy specjalistyczne kursy języka francuskiego biznesowego już od 4 lat.

Zajęcia prowadzi Dorota Bruś, która posiada wieloletni? praktykę i doszkala swoje umiejętności językowe (ukończone kursy dla wykładowców przy Paryskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej). Materiały dydaktyczne stanowi? autorskie opracowania w postaci skryptu, na który składa się słowniczek, wykaz zwrotów, jak i autentyczne źródła stanowi?ce podstawę do pracy w praktyce.

Rodzaje kursów:

Język francuski biznesowy

Dla kogo?

Osoby, które znaj? język francuski ogólny i chc? poszerzyć lub usystematyzować wiedzę.

Zakres:

Szkolenie całoroczne obejmuje cały zakres słownictwa używanego we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Jednocześnie szkolenie to przygotowuje do zdawania egzaminu Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP) – DFA 1 oraz DFA 2 (Diplôme de Français des Affaires 1er degré oraz 2ème degré).

Kursy specjalistyczne

Rodzaje

- Francuski język prawniczy (50h) – przygotowanie do Certyfikatu ze znajomości języka francuskiego prawniczego przy CCIP.

- Francuskie słownictwo finansowe i księgowe (20h)

- Kursy jednodniowe

  1. Księgowość i finanse po fracusku: 12.01.2007
  2. Korespondencja handlowa po francusku: 16.02.07
  3. Wszystko po umowach w języku francuskim: 09.03.07
  4. Handlowy język francuski: 20.04.07  
  5. Administracyjny język francuski: 18.05.07

Dla kogo?

Szkolenia skierowane do osób pragn?cych nauczyć się słownictwa w w/w zakresie poprzez systematyczne (raz w tygodniu) uczestnictwo w zajęciach.

Jednodniowe warsztaty językowe przeznaczone s? dla osób, które pragn? poszerzyć swoja znajomość języka francuskiego tylko w zakresie jednej specjalizacji.

Prowadz?ca:

Dorota Bruś jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Pracę zawodow? rozpoczęła jako lektor języka francuskiego w Państwowej Szkole Stenotypii i Języków Obcych, gdzie prowadziła zajęcia przygotowawcze do egzaminów resortowych Ministerstwa Współpracy z Zagranic?, jak również do egzaminów CCIP. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawuj?c nadzór metodyczny nad podlegaj?cymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przygotowuj?c programy nauczania, zajmuj?c się organizacj? egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesi?tych rozpoczęła współpracę ze Szkoł? Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies. Zajęcia te oprócz standardowego języka obejmowały różne dziedziny specjalistyczne takie jak: ekonomia, rachunkowość, marketing czy finanse. Przez kilka ostatnich lat Pani Dorota Bruś specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarz?dów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce Ambasada Francji we współpracy z Parysk? Izb? Przemysłowo-Handlow? CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch@ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!