Forum MśP - Duże Firmy – wtorek 21 maja 2013

Cena :
zgłoszenia do 15.05 - 120 PLN + VAT / 1 os z MŚP, po 15.05 - 200 PLN + VAT / 1 os z MŚP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Dlatego też w grudniu 2011 po raz pierwszy zorganizowaliśmy dla swoich firm stowarzyszonych „Forum MśP - duże firmy”, podczas którego 10 dyrektorów z 5 firm spotkało się z ponad 50 MśP. Ocena Forum była bardzo pozytywna, podobnie jak wrażenia z drugiej edycji tego wydarzenia z czerwca 2012, dzięki której odbyło się 120 spotkań między 33 reprezentantami 13 dużych firm oraz 37 MśP. Wielu naszym firmom z sektora MśP zależy na kontynuacji takich spotkań.

Wybiegamy więc naprzeciw tym oczekiwaniom i we wtorek 21 maja 2013 w godz. 14.00 – 18.00 organizujemy kolejn?, 3. edycję Forum, podczas którego dyrektorzy - HR, zakupów, finansowi, administracyjni i inni – przedstawiciele dużych firm stowarzyszonych w CCIFP będ? do dyspozycji przedsiębiorców z sektora MśP.

Zapisy dla MśP rozpoczn? się na pocz?tku maja 2013, każda z firm będzie mogła w trakcie 20-minutowego spotkania przedstawić swoj? ofertę. Na zakończenie Forum odbędzie się wspólny koktajl.

Udział w Forum dla MśP jest płatny: do 15 maja 120 PLN + VAT / 1 os,   po 15 maja 200 PLN + VAT / 1 os.
W przypadku anulowania zgłoszenia, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji najpóźniej 17 maja. Po przekroczeniu powyższego terminu opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.

Więcej informacji na temat najbliższego Forum udzieli Państwu: Malgorzata.Oleszkiewicz@ccifp.pl

Gor?co zachęcamy Państwa do udziału.

Aby zapisać się na Forum, prosimy wypełnić poniższy formularz i przesłać go na adres ccifp@ccifp.pl do 17 maja 2013:

Formularz dla MśP

(informacja: 13 maja do Dużych Firm na Forum doł?czyła Dalkia; 16 maja zaś, 2 os. z Geodis i 3 os. z EDF)

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!