Forum Inwestorów w Sopocie

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) na zaproszenie Jacka Karnowskiego -Prezydenta Miasta Sopotu, organizuje całodzienne spotkanie pod hasłem "Forum inwestorów". Głównym celem spotkania jest stworzenie nowych możliwości nawi?zania kontaktów oraz współpracy między przedstawicielami lokalnych środowisk przedsiębiorczości a inwestorami francuskimi. Uczestnikami będ? polscy i francuscy przedsiębiorcy (z sektorów takich jak: hotelarstwo, wielka dystrybucja, energetyka, ochrona środowiska, transport, budownictwo), przedstawiciele regionalnej i lokalnej administracji samorz?dowej oraz reprezentanci instytucji otoczenia biznesu.

PROGRAM SOPOCKIEGO FORUM INWESTORÓW:

10.30  Powitanie: Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu
11.00  Prezentacja strategii i walorów inwestycyjnych miast Gdańsk, Gdynia i Sopot
12.00  Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa (CCIFP) jako narzędzie rozwoju dla przedsiębiorstw:
  Magdalena Tran-Van, Dyrektor Generalna CCIFP
12.30  Prezentacja bazy danych preferencyjnych źródeł finansowania inwestycji dostępnych w Polsce adresowanej do jednostek samorz?du terytorialnego oraz przedsiębiorstw: Aleksandra Głębocka, Konsultant w firmie AXIO Sp. z o.o.
14.00  „Duch przedsiębiorczości w parze z funduszami europejskimi” - Jakie możliwości rozwoju dla przedsiębiorcy – prezentacja Programu „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. Prezentacja działań SPO WKP bezpośrednio adresowanych do przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem   działania „Wzrost Konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje”: Paweł Huterski – Agencja Rozwoju Pomorza (Regionalna Instytucja Finansuj?ca).
16.15  Spotkania indywidualne inwestorów (16 firm stowarzyszonych w CCIFP, 8 firm z Trójmiasta oraz przedstawiciele regionalnego samorz?du gospodarczego – pełna lista w zał?czeniu).
17.30  Zamknięcie Forum

Goście zaproszeni na Forum Inwestorów :

Ze strony miasta Sopotu:
- Marszałek Województwa Pomorskiego
- Prezydenci Gdańska, Gdyni, Słupska
- Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
- Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa
- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
- Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
- Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski w Gdańsku
- Business Centre Club - Loża Gdańska
- Gdański Klub Biznesu
- Sejmik Gospodarczy Województwa Pomorskiego
- Gdański Zwi?zek Pracodawców
- Agencja Promocji Zawodowej Kobiet - Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników Urzędów
     Zatrudnienia w Polsce
- Sopocki Cech Rzemiosł Różnych
- Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka
- Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
- Ziaja Ltd. Zakład Produkcji Leków
- OCEANIC PHARMACEUTIC
- "TROLL" Sp. z o.o.
- Nederpol Development & Investment S.A.
- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
- Centrum Handlowo Biurowe Rezydent
- PPHU "PLEXIFORM"


Ze strony CCIFP:
  - ATEM Polska
  - Auchan
  - Buremu Veritas
  - Bouygues Polska
  - CAT Polska
  - Coface
  - Coteba AST
  - Dalia Sopot
  - EDF
  - Eneria
  - Geant
  - Hotele GE
  - Leroy Merlin
  - M & M Service
  - Orbis
  - Saur Neptun Gdańsk

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!