Forum Ekonomiczne w Krynicy


Krynica

Cena :
5000 PLN / osoby

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce  w imieniu  Instytutu Wschodniego pragnie zaprosić Państwa do uczestnictwa w XIII Międzynarodowym Forum Ekonomicznym, które odbędzie w dniach 4 - 6 września 2003 w Krynicy Górskiej.
Organizowane co roku Forum Ekonomiczne ma już ustalon? reputację jako najważniejsze spotkanie ludzi polityki, biznesu, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Celem Forum pozostaje budowanie korzystnej atmosfery i stwarzanie lepszych warunków do rozwijania współpracy pomiędzy krajami tego regionu.

Forum Ekonomiczne gromadzi przedstawicieli polityki, biznesu, nauki, mediów i organizacji pozarz?dowych, czyli wszystkich tych, którzy chc? rozmawiać o przyszłości gospodarczej i politycznej Europy. Jego podstawowym celem jest budowanie platformy politycznej i gospodarczej dla współpracy oraz zaufania, szczególnie wśród państw Europy Środkowowschodniej, poprzez tworzenie warunków i klimatu dla partnerskiej, niezależnej wymiany pogl?dów, opinii i doświadczeń.

Program
Sesje, poświęcone wiod?cym tematom Forum, odbywaj? się z udziałem wszystkich gości. W debatach udział bior? prezydenci, premierzy, czołowi politycy, przedstawiciele instytucji centralnych oraz dziennikarze z Europy Środkowowschodniej i innych krajów.
Warunki uczestnictwa

Koszt uczestnictwa wynosi 5.000 PLN + VAT od osoby i obejmuje:
-  zakwaterowanie (3 noclegi)
-  wyżywienie
-  materiały konferencyjne
-  uczestnictwo w seminariach , sesjach, itp.
-  uczestnictwo w imprezach rekreacyjnych
-  przejazd poci?giem z/do Warszawy lub z /do Krakowa.

Jeśli s? Państwo zainteresowani otrzymaniem dodatkowych informacji na ten temat, prosimy o kontakt z CCIFP, Monika Brzostowska, tel: +48 (22) 696 75 83.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!