Finansowanie rozwoju firmy z dotacji UE


CCIFP: ul. Mokotowska 19

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Anna Szarzyńska - Radziejowska, Grupa Firm Doradczych Evip  


Jeśli tak, to jakie s? tego przyczyny?
Jeśli nie, to po jakie dotacje można jeszcze sięgn?ć?

Finansowanie rozwoju z dotacji z funduszy strukturalnych, jak wskazuje ponad dwuletnia praktyka polskich firm, to temat trudny. Skomplikowane procedury aplikacji, niejasne wytyczne, długi proces oceny wniosków to powszechnie znane wady systemu dystrybucji środków. Czy można ich uniknšć? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Najważniejsz? kwesti? pozostaje jednak pytanie, czy nowe ramy finansowania ze środków UE na 2007-2013 stworz? bardziej przyjazn? atmosferę dla pozyskania ich   na rozwój? Czy środków będzie mniej, czy więcej niż w minionym okresie i kto będzie się mógł o nie ubiegać?

22 lutego 2006 EVIP Centrum podzieli się z Państwem praktycznymi do ?wiadczeniami w ubieganiu się o dotacje z funduszy strukturalnych, wskaże obszary w których s? jeszcze środki do wykorzystania w najbliższym roku. Dodatkowo specjaliści z EVIP Centrum będš mieli przyjemność zaprezentować ramy finansowe na kolejne lata 2007-2013 z uwzględnieniem nowych sposobów i mechanizmów dystrybucji środków.

Grupa Firm Doradczych EVIP rozwišzuje problemy korporacji, grup kapitałowych i organizacji w zintegrowany sposób. Oferujemy dwie główne linie usług: doradztwo w zakresie zarzšdzania strategicznego i doradztwo finansowe oraz doradztwo prawne, budowanie świadomości marki. Firma ma duże doświadczenie w prywatyzacji i restrukturyzacji firm (również stocznie, kopalnie). Evip posiada ponad 20-letnie doświadczenie zwišzane z rynkiem polskim, jest zwrócona ku małym i  ?rednim przedsiębiorcom.

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatno ?ci:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo  - Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W-Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informujšcej o wydarzeniu ("Zapisz się na wydarzenie").
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowišzanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nastšpić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie pó ?niejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obcišżenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drogš mailowš: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drogš milowš na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo  - Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniajšc formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatno ?ci i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!