Finanse dla inżyniera - handlowca


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
Cena za szkolenie dla osoby z firmy stowarzyszonej przy zapisie na cały kurs 800 zł; cena regularna za udział osoby z firmy stowarzyszonej w pojedynczym szkoleniu bez zapisu na cały kurs 900 zł netto, cena regularna za udział w pojedynczym szkoleniu dla osoby spoza firm stowarzyszonych : 1050 zł netto

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Celem szkolenia jest lepsze zrozumienie aspektów finansowo-księgowych w relacjach handlowych w kontekście realizacji celów przedsiębiorstwa i zaspokajania potrzeb Klientów, a także nabycie umiejętności podejmowania decyzji handlowych optymalnych z punktu widzenia rentowności przedsiębiorstwa.

 

>

Uczestnicy szkolenia poznaj? podstawowe pojęcia z zakresu finansów i księgowości. Poznaj? finansowo-księgowe aspekty działalności handlowej,  podstawy rachunku kosztów oraz wpływ przyjętego modelu na wycenę zapasów i naucz? się dostrzegać dodatkowe potrzeby Klientów. Będ? też świadomi dodatkowych możliwości w zakresie oferty cenowej w sytuacji kryzysu i/lub niewykorzystanych mocy produkcyjnych. Ponadto uczestnicy naucz? się oceniać opłacalność nowych projektów inwestycyjnych, wprowadzania nowych produktów, kampanii promocyjnych itp. i będ? lepiej rozumieli strategię (finansow?) własnego przedsiębiorstwa.

Wstępny program szkolenia:

  1. Podstawowe pojęcia finansowo-księgowe.
  2. Cele zarz?du i przedsiębiorstwa.
  3. Decyzje handlowe z punktu widzenia głównego księgowego.
  4. Decyzje handlowe z punktu widzenia skarbnika.
  5. Finansowe aspekty oferty handlowej w branży inwestycyjnej
  6. Podstawowe pojęcia rachunkowości zarz?dczej.
  7. Model rachunku kosztów a konkurencyjność w branży technicznej i inwestycyjnej.
  8. Marża brutto a marża na pokrycie kosztów stałych i zysk ze sprzedaży.
  9. Decyzje handlowe w obliczu niewykorzystanych mocy produkcyjnych.
  10. Ocena projektów inwestycyjnych, wprowadzanie nowych produktów, opłacalność kampanii promocyjnych.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!