Ewolucja funkcji zakupowej - Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Rola Działu Zakupów w dzisiejszym przedsiębiorstwie - pierwsze spotkanie Klubu Zakupów

 

>

Na spotkaniu porozmawiamy jak przebiega ewolucja funkcji Departamentów Zakupów w przedsiębiorstwach - od zadań cięcia kosztów do funkcji strategicznej.

Zastanowimy się wspólnie m.in. nad VALUE Procurement:

  • Inicjowanie Innowacji
  • Współzarz?dzanie popytem wewnętrznym
  • Aktywny udział w analizie potrzeb biznesowych i tworzenia specyfikacji
  • Zarz?dzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw

Moderator Klubu Zakupów :

Andrzej Zawistowski - Senior International Manager z udokumentowanym trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowiskach międzynarodowych, tworz?cy i efektywnie zarz?dzaj?cy zespołami d/s logistyki, dystrybucji, zakupów oraz strategicznych stosunków z dostawcami, na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz globalnym.

Posiada wieloletni? praktykę w kierowaniu ludźmi i zarz?dzaniu projektami w zakresie Global Supply Chain (koszty produktu, zakupy i zarz?dzanie relacjami z dostawcami, transport, gospodarka magazynowa, planowanie sprzedaży i produkcji, dystrybucja wyrobów gotowych wraz z pełn? obsług? klienta, itp.). Zdobył bogate doświadczenie w optymalizacji procesów i wdrażaniu kompleksowych platform informatycznych – m.in. J.D. Edwards, SAP i Oracle. Wieloletni negocjator, posiadaj?cy umiejętności przekonywania i realizacji efektywnych kosztowo optymalnych rozwi?zań w kompleksowych i wymagaj?cych organizacjach.

Pracuj?c ponad 13 lat w jednym z największych światowych koncernów tytoniowych, stworzył od podstaw organizację odpowiedzialn? za zarz?dzanie łańcuchem dostaw w zakładzie produkcyjnym w Polsce, a następnie w centrali koncernu był odpowiedzialny za globalne zakupy w obszarze nieprodukcyjnym.

Po powrocie do Polski zbudował jedn? z pierwszych w kraju Grupę Zakupow? z udziałem 10 dużych firm i przez kolejne lata był odpowiedzialny za negocjacje globalnych kontraktów w imieniu Grupy.

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej XBS GROUP i wspiera nowatorskiej rozwi?zania oferowane przez XBS w obszarze zarz?dzania łańcuchami dostaw.

Od ponad 10 lat zaangażowany czynnie w tworzenie aktywnego środowiska zakupowego. Od ponad 5 lat pracuje społecznie jako członek Zarz?du PSML - Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (www.psml.pl). Odpowiada z ramienia PSML za przygotowanie merytorycznego programu największej w Polsce Konferencji Zakupowej POLZAK.

Wykładowca Akademii im. Leona Kozmińskiego – podyplomowe studia „Zarz?dzania Zakupami”

Partnerzy merytoryczni :

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!