Event idealny - od briefu do realizacji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztaty z przygotowania i prowadzenia projektów eventowych

 

>

Warsztaty przeznaczone s? dla wszystkich chc?cych zdobyć umiejętność przygotowania briefu i prowadzenia projektów eventowych i marketingowych, dla osób prowadz?cych w firmach przetargi, konkursy ofert i projekty eventowe oraz dla wszystkich, którzy chc? rozwijać swoje kompetencje eventowe.

Program :

  • Event Idealny   - „ABC wiedzy” klienta.
  • Zasady przygotowania skutecznego briefu i procesu przetargowego dla dostawców usług eventowych i marketingowych
  • Miejsca, sposoby poszukiwania i wyboru dostawców, agencji, partnerów
  • Zasady negocjowania cen z dostawcami i agencjami
  • Sposoby skutecznego nadzoru nad realizacj? i metody optymalizacji kosztów oraz procesów
  • Zasady   współpracy z agencjami i planowanie pracy z pozycji zleceniodawcy

Osoby prowadz?ce :

Anna Andrych, Przewodnicz?ca Rady Nadzorczej Master Brand, Business Partner SG Marketing, Trener EMTG,   członek Jury MP Power Awards. Od ponad 20 lat zwi?zana z branż? eventow?, współpracowała z największymi markami, tworz?c projekty marketingowe. Jako specjalista Komunikacji Interpersonalnej w Bussinesie i Public Relations prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Aktualnie realizuje szkolenia ze sprzedaży i współpracy z agencjami, jako Trener w Event Manager Training Group. Od lat z sukcesem kreuje eventy   i autorskie koncepcje   projektowe. Jako Przewodnicz?ca Rady Nadzorczej Master Brand Sp. z o.o. nadzoruje kilkadziesi?t projektów rocznie pełni?c też funkcję Business Partnera w SG Marketing.

Anna Jurczyńska, Prezes Zarz?du Master Brand. Od ponad 20 lat jest zwi?zana z branż? eventow?. Jest jednym z najbardziej licz?cych się managerów na rynku. Tworzyła kampanie i akcje eventowe dla wielu korporacji i rozwijała kolejno kilka agencji eventowych. Przeszła wszystkie szczeble kariery prawdziwego eventowca  –  od Producenta, Dyrektora Kreatywnego, Szefa Działu Client Service do Dyrektora Zarz?dzaj?cego. Event marketing zna więc od podszewki. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarz?du Agencji Master Brand.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!