Era Człowieka - jak dostosować strategię HR do nowych trendów


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

W 2011 roku, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos,  ManpowerGroup ogłosił Erę Człowieka. Globalne procesy makroekonomiczne i wybuchające na świecie kryzysy wpłynęły mocno na trendy na rynku pracy, wymuszając zmianę w myśleniu o skutecznych strategiach w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Czym jest Era Człowieka? Jak działy HR mogą reagować w kontekście nowych wymagań? Jakie działania warto podjąć, gdy ludzki potencjał staje się głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego? Jak to się ma do naszych, polskich realiów?

 

>

28 lutego 2013 roku zapraszamy Państwa na interaktywne spotkanie, podczas którego wspólnie zastanowimy się nad tym, jak działy HR mog? reagować, żeby odnieść sukces w pracy z ludźmi w nadchodz?cym roku.

Monika Jabłońska (ManpowerGroup), wspólnie z Halin? Piaseck? i Maciejem Żylewiczem (Piasecka&Żylewicz Selective Training) nie tylko przedstawi? Państwu najnowsze wyniki badań dotycz?ce zaobserwowanych przez ManpowerGroup trendów kształtuj?cych Erę Człowieka, ale także, w dialogu z Państwem, poszukaj? odpowiedzi na bardzo konkretne pytania: jakie programy rozwojowe, jakie szkolenia warto implementować, by dobrze radzić sobie na współczesnym rynku pracy.

Wiedza wyniesiona z tego spotkania ułatwi Państwu wybór najlepszej strategii dla Państwa organizacji i pozwoli wykonać pierwsze kroki w tym kierunku.

Program spotkania:

9:30 – 9:40 Powitanie i rozpoczęcie, przedstawienie celów spotkania

9:40-10:30 Czym jest Era Człowieka? Jak działy HR mog? na ni? reagować? Jakie s? wyniki badań w tych obszarach, na świecie i w Polsce? Rozmowa z Monik? Jabłońsk?, ekspertem ManpowerGroup

10:30-10:45 przerwa

10:45-12:15 – Kim jest mój Pracownik w Erze Człowieka? Interaktywna część warsztatowa.

12:15-12:30 przerwa

12:30-13:30 Wnioski dla Działów HR: nowości i trendy w projektach rozwojowych implementowanych w dużych i średnich organizacjach, przezwyciężanie głębokiego niedoboru talentów, odporność organizacyjna: co się za tym kryje, szczęście w pracy: programy i szkolenia implementuj?ce innowacyjne kierunki rozwoju i zmiany.

Prelegenci:

Monika Jabłońska - Ekspert rynku pracy ManpowerGroup. Od 7 lat kieruje działem Marketing i PR w ManpowerGroup – firmy z ponad 60 letnim doświadczeniem, światowego lidera innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Od 5 lat odpowiada za przygotowanie polskich wersji raportów ManpowerGroup, publikacji, które s? cennym źródłem informacji dot. polskiego i globalnego świata pracy.

Halina Piasecka - dyrektor firmy szkoleniowej Piasecka&Żylewicz (www.piaseckazylewicz.pl), trener, konsultant, coach, od 10 lat wspiera polskie firmy w takich tematach jak zarz?dzanie stresem, zachowania poczucia „wellness” – dobrostanu, w ciężkich czasach, work-life balance, wdrażanie psychologii pozytywnej.

Maciej Żylewicz - dyrektor firmy szkoleniowej Piasecka&Żylewicz (www.piaseckazylewicz.pl), business i life coach,trener biznesowy, pracuje szkoleniowo z zespołami i menadżerami, którzy chc? często zmienić sposób swojego działania, żeby osi?gać więcej.

Partnerzy merytoryczni :

                                                   

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!