Egzaminy DFP - sesja czerwcowa


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
Cena zależy od rodzaju egzaminu

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Sesje egzaminacyjne z francuskiego języka specjalistycznego (DFP – Diplômes de Français Professionnel) odbywaj? się w siedzibie Izby 2 razy w roku (w czerwcu i w grudniu). Dyplomy DFP poświadczaj? znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie w następuj?cych specjalizacjach: biznes, dyplomacja, prawo, hotelarstwo i turystyka, sekretariat, nauka i technika.

Zapisy na czerwcow? sesję przyjmujemy do 4 maja.

Dyplomy z języka francuskiego specjalistycznego (DFP)

Rodzaje egzaminów

Diplôme de français professionnel DFP A2459 PLN
Diplôme de français professionnel DFP B1459 PLN
Diplôme de français professionnel DFP Affaires B2479 PLN
Diplôme de français professionnel DFP Affaires C1529 PLN
DFP Scientifique et technique B1529 PLN
DFP Tourisme et hôtellerie B1529 PLN
DFP Secrétariat B1529 PLN
DFP Secrétariat B2529 PLN
DFP Juridique B2529 PLN
inne DFP specjalistyczne529 PLN

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane przyst?pieniem do egzaminu językowego prosimy o list / mail zgłoszeniowy na adres  alicja.rukowicz@ccifp.pl  z podaniem poniższych informacji oraz z kopi? potwierdzenia wpłaty.

Imię i nazwisko:
Adres pocztowy:
Telefon kontaktowy:
Adres mailowy:
Data i miejsce urodzenia:
Obywatelstwo:
Rodzaj egzaminu:

W przypadku chęci otrzymania faktury na osobę indywidualn? prosimy również o podanie numeru PESEL, a w przypadku firm o pełne dane firmy do faktury razem z numerem NIP.

Numer konta
Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Crédit Agricole Bank Polska S.A., NR: 26 1940 1076 6600 0297 0001 0000

Uwaga!
Zgłoszenia przysłane bez potwierdzenia wpłaty lub po terminie zgłoszeń nie będ? brane pod uwagę.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!