Edukacja – determinantą rozwoju firm zagranicznych w Polsce

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie logistyki, zarówno na poziomie licencjata, magistra czy studiów specjalistycznych, jest ogromne. Świadcz? o tym ogłoszenia o poszukiwaniu kadry logistycznej, jak i dyskusje i raporty w prasie fachowej o rozwoju tej branży w Polsce.

Zachodzi jednak pytanie na temat profilu kształcenia:

– maj? to być inżynierowie czy menedżerowie?

- Kogo chętniej zatrudni? firmy?

- Czy zapotrzebowania s? takie same bez względu na branżę?

Na te pytania pragniemy uzyskać miarodajne odpowiedzi w trakcie dyskusji z przedsiębiorcami firm zagranicznych, w szczególności francuskich pt.: „Edukacja – determinant? rozwoju firm zagranicznych w Polsce”.

MWSLiT kształci na poziomie licencjata zgodnie z programem opracowanym wspólnie z ESIDEC (Ecole Supérieure Internationale de Commerce) z Metz. Szkoła działa od 2001r., liczba studentów systematycznie wzrasta każdego roku. Studia podyplomowe prowadzone w Uczelni ciesz? się bardzo dobr? opini?. W 2003r. MWSLiT wraz z ESIDEC otrzymały nagrodę Wysokiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej (HCCI) w Paryżu   za wspólne, międzynarodowe przedsięwzięcie w dziedzinie kształcenia.

Pragn?c systematycznie doskonalić poziom kształcenia chcemy zapytać Państwa o opinię na temat kształcenia w logistyce.

W  imieniu władz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu zapraszamy na seminarium nt.: „Edukacja – determinant? rozwoju firm zagranicznych w Polsce”, które organizowane jest pod patronatem Ambasady Francji w Polsce oraz prezydenta m. Wrocławia.

Program:

9.30-10.00   Rejestracja uczestników

10.00     Otwarcie i wyst?pienia:

10.15    Attaché Ambasady Francji ds Współpracy Uniwersyteckiej - prof. José  Kobielski,  przedstawiciel Prezydenta Miasta,
Dyrektor Generalna Francuskiej Izby Przemysłowej w Polsce – Magdalena  Tran_Van,
Prezes Dolnośl?skiej Izby Gospodarczej – Zbigniew Sebastian.

11.40    Wykład nt.: Model kształcenia w logistyce –inżynier czy    menedżer, Prof. Stanisław Krawczyk – rektor Międzynarodowej Wyższej  Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu

12.10    Przerwa na kawę

12.40    Prezentacje dokonań, programów, perspektyw MWSLiT - Kanclerz Janusz  Pawęska, Dziekan Bogumiła Kuźnicka, Prorektor Jerzy Dudek, Prodziekan  Johannes Platje, przedstawiciel Groupe ICN – Université Nancy.

13.30    Omówienie współpracy edukacyjnej MWSLiT z uczelniami francuskimi – prof.  ESIDEC – Metz Jean Francois Balter, prof. Ecole des Mines de Nancy  Gérard Michot

13.50    Wyst?pienie przedstawiciela przedsiębiorców francuskich

14.05    Dyskusja

14.30    Lunch

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!