Drukowanie bez zasłon, czyli wiedza niezwykle przydatna dla ludzi merketingu i reklamy

Cena :
150 PLN + 22% VAT - firmy stowarzyszone
400 PLN + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Altavia

Każdy z Państwa w ramach działalności firmy miał  przynajmniej raz  kontakt z drukarni?. Ulotki, broszury, programy, zaproszenia ... Maj? być ładne albo zaskakuj?ce i, najogólniej, promować działalność przedsiębiorstwa. Niestety proces poprzedzaj?cy ich powstanie często jest istn? drog? przez mękę. Termin goni a z drukarni znowu dzwoni?. Domagaja się logo w krzywych bo to, które dostali nie nadaje się do druku a na dodatek chcieliby wiedzieć czy chcemy bigować zaproszenia i sztancować teczki na konferencję.  

Zapraszamy Państwa na spotkania z firm? Altavia, która o  fascynuj?cym świecie druku wie wszystko. Dowiecie się Państwo, jakie s? kolejne etapy narodzin słowa pisanego oraz, przede wszystkim, jak właściwie przygotować materiały do druku.

PROGRAM SPOTKANIA:

I. Kolejne etapy procesu druku :
a)  Pre – Press
b)  Druk
c)  Wykończenie po druku

II. Pre – Press
a)  Co to jest Pre – Press?
b)  Jak przygotować materiały?
c)  Formaty
d)  Czym się różni cromalin od ozalidu?
e)  Powszechnie używane pojęcia i skróty:
- Co to jest DTP, CTP, OPI, ICC, DDS Quark?

III. Druk
a)  W jaki sposób drukujemy?
- Podstawowe zwroty dotycz?ce druku
- Rodzaje druku i różnice między nimi
b)  Na czym drukujemy?
- Czym się różni kreda od kartonu?
- Co to jest gramatura papieru?

IV. Wykończenie po druku
a)  Rodzaje wykończenia
- Podstawowe informacje dotycz?ce wykończenia materiałów


  
Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!