Dotacje na inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw – nowe możliwości jeszcze w 2006 r. !

CCIFP, ul. Mokotowska 19
See on map

Cena : bezpłatne

Passé

L'événement est terminé.

>

Do wzięcia jest 680 mln zł!

W zwi?zku z przeznaczeniem dodatkowych środków na wsparcie działalności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, wkrótce (na przełomie października i listopada) zostanie ogłoszony termin składania wniosków o dofinansowanie.  Może on  obj?c jeszcze rok 2006.

Zapraszamy Państwa serdecznie śniadanie z przedstawicielami firmy Accreo Taxand. Podczas spotkania będziecie Państwo mogli sprawdzić czy planowana przez Państwa inwestycja kwalifikuje się do uzyskania wsparcia i ma szanse na dofinansowanie. Eksperci przedstawi? założenia i szczegółowe kryteria nowego instrumentu wsparcia inwestycji skierowanego wył?cznie do małych i średnich przedsiębiorstw.

W trakcie seminarium zostan? omówione następuj?ce zagadnienia:
- Nowa intensywność pomocy regionalnej;
-  Nowy budżet Podziałania 2.2.1 SPO WKP;
-  Nowe kryteria oceny projektów;
-  Nowe zasady przyznawania wsparcia;
- Nowe kryteria kwalifikowalności inwestycji.

Accreo Taxand specjalizuje się w pozyskiwaniu wsparcia ze źródeł pomocy publicznej dla przedsiębiorców. W rundzie styczniowej 2006 r. firma zdobyła dla swoich klientów ponad 70% funduszy dostępnych w ramach Poddziałania 2.2.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Wszystkie wnioski złożone w czerwcu br. pozytywnie przeszły ocenę formaln?.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.  Tłumaczenie na język francuski zapewniamy w zależności od potrzeb uczestników.    

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!