Dobrze sformułowany cel buduje motywację do działania


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 900 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą rozwinąć umiejętność właściwego formułowania celów zawodowych i prywatnych, w taki sposób aby mieć odpowiednią motywację do ich realizacji.

 

>

Korzyści dla uczestników warsztatu:

Uczestnicy poznaj? nowe podejście do formułowania celu, które ułatwi im jego definiowanie i zbuduje motywację do jego realizacji. Naucz? się zadawać właściwe pytania pomocne we właściwym formułowaniu celów. Poznaj? alternatywne metody określania celów omijaj?ce werbalne ograniczenia i sięgaj?ce do bardziej pierwotnych niż język rozwi?zań. Otrzymaj? także wskazówki w jaki sposób mog? pracować z celem na linii czasu i będ? mogli przyjrzeć się zdefiniowanym przez siebie celom: budz?cym ich ambiwalentne uczucia, takie jak obawy wynikaj?ce m.in. z niedoprecyzowania. Będ? także mogli pogłębić znajomość kroków niezbędnych od osi?gnięcia zaplanowanych celów.

Plan warsztatu obejmuje następuj?ce techniki:

- Definicja dobrze sformułowanego celu

- Pytania wspomagaj?ce proces formułowania celów

- Pierwotne i wtórne procesy poznawcze – praca nad osi?ganiem celów

Trener :

Tomasz Zawadzki - Trener, coach, konsultant. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku "Coaching w organizacji". Odbył liczne szkolenia i kursy z zakresu zarz?dzania, technik sprzedaży i negocjacji Doświadczenie zdobywał jako menedżer zarz?dzaj?cy sieciami sprzedaży: Dyrektor Regionalny, Dyrektor Oddziału, Kierownik Sprzedaży. Zarz?dzał strukturami od 50 do 100 osób w sektorach: bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym. W 2011 roku został wybrany do pi?tki spośród stu kandydatów w kategorii najlepszy dyrektor.

W roli menedżera przepracował ponad 1000 godzin rekrutacji oraz ponad 1000 godzin jako trener. Buduje własne moduły szkoleniowe. Aktywny trener kompetencji miękkich ze specjalizacj? w technikach sprzedaży.

Partner merytoryczny :

meetingpoint - personnel search & selection” jest polsk? firma doradztwa personalnego specjalizuj?ca się w rekrutacji i selekcji pracowników do pracy w Polsce i za granic? oraz usługach z obszaru HR i doradztwa personalnego. „meetingpoint” posiada również bogate doświadczenie w organizowaniu międzynarodowych targów pracy i targów pracy w Internecie, wsparcia programów aktywizacji zawodowej, dzielenia się wiedz? podczas szkoleń, seminariów, w formie publikacji. Firma funkcjonuje z powodzeniem na rynku polskim i europejskim od 2003 roku, do dyspozycji klientów oddaj?c grupę doświadczonych konsultantów polsko/angielsko/francusko i hiszpańsko - języcznych. „meetingpoint” jest aktywnym członkiem organizacji branżowych m.in.: Francuskiej Izby Handlowej, Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.

W swoich działach meetingpoint kieruje się zawsze profesjonalizmem i etyk? zarówno wobec klienta jak i wobec kandydatów wyrażon? mottem: „meetingpoint - punkt spotkania pracodawcy i pracownika”.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!