Delegowanie zarządzania - remedium na kryzys czy złudzenie

Cena :
bezpłatne dla firm członkowskich

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

SNIADANIE-DEBATA

  • W jaki sposób wł?czyć zespół w zdefiniowanie strategii firmy?

  • Jakie s? ograniczenia i jakie korzyści z posiadania strategii na czas kryzysu?

To śniadanie – debata jest skierowane do menedżerów, którzy s? zainteresowani znalezieniem dla swoich przedsiębiorstw ścieżek i kierunków działania na czasy obecnego kryzysu. Po krótkiej prezentacji będziemy dyskutować nad najlepszymi rozwi?zaniami, które pozwol? zwiększyć produktywność dzięki wykorzystaniu innego podejścia do zarz?dzania i prowadzenia zmian w przedsiębiorstwie.


Dyskusja będzie oparta o przykłady przedsiębiorstw oraz doświadczenia uczestników spotkania, i będzie miała na celu zidentyfikowanie inicjatyw i sposobów działania, które mog? być zastosowane do innych przedsiębiorstw. Nie próbuj?c odnaleźć jedynego słusznego sposobu działania, będziemy chcieli podzielić się doświadczeniami, również w kontekście przedsiębiorstw polsko-francuskich, wokół następuj?cych pytań:


1. Jakie będ? role i wyzwania dla menedżera w przyszłości?
2.  W jaki sposób wdrażać strategię?
3.  Jakie s? narzędzia dla stworzenia spójnego podejścia do kapitału ludzkiego w kontekście strategii przedsiębiorstwa?


Spotkanie będzie prowadzone przez Michała Kurtykę, prezesa BPI Polska oraz Gérarda Rotha – dyrektora na Niemcy, EDF, Paryż.

Gérard Roth et Michał Kurtyka s? autorami ksi?żki  ? Profession dirigeant  ?, która została wydana w wydawnictwie Dunod w 2007 roku we Francji oraz w wersji polskiej w 2008 pod tytułem  ? Zarz?dzanie zmian?. Od strategii do działania  ?.


Konkluzje ze spotkania znajd? się na francuskojęzycznym blogu prowadzonym przez Gérarda Rotha: www.profession-dirigeant.com

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!