Delegowanie pracowników do Francji - najnowsze zmiany


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 450 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Udział w seminarium pozwoli zrozumieć najnowsze zmiany wprowadzone w przepisach prawa pracy mające wpływ na delegowanie pracowników zagranicznych do Francji.

 

>

Pomimo zasady wolnego przepływu usług między krajami UE, zostały wdrożone przez władze UE oraz Państwa członkowskie pewne przepisy prawne pozwalaj?ce walczyć z nielegalnym świadczeniem usług oraz zapobiegaj?ce dumpingowi społecznemu.

Polskie firmy oraz agencje pracy, które deleguj? pracowników do Francji powinny się przygotować na coraz ostrzejsze wymogi i kontrole w zwi?zku z nowymi przepisami, jakie obowi?zuj? na terenie Francji.

Szkolenie ma na celu przedstawienie francuskich przepisów prawnych oraz udzielenie praktycznych porad dotycz?cych formalności i obowi?zków, które należy spełnić przed i podczas delegowania. Wiedza przekazana na spotkaniu pozwoli firmom unikn?ć prawnych pułapek i wykluczenia z rynku, a także ewentualnego postępowania karnego oraz kar finansowych.

Osoba prowadz?ca :

Hanna Stypulkowska-Goutierre – adwokat, kancelaria HSG Avocats Paryz.

Pani Mecenas Hanna Stypulkowska Goutierre jest adwokatem z 30 letnim doświadczeniem na rynku francuskim. Prowadzi własn? kancelarie HSG Avocats w Paryżu. Od lat obsługuje polskie firmy we Francji. Ma duże doświadczenie w prawie pracy oraz w świadczeniu usług transgranicznych. Pani Mecenas Stypulkowska-Goutierre jest również przewodnicz?c? Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej we Francji.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!