Dane osobowe w praktyce

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Wymogi GIODO

>

Z przetwarzaniem danych osobowych spotykamy się niemal codziennie.   Jednak przepisy reguluj?ce kwestie ochrony danych osobowych w dalszym ci?gu budz? w praktyce w?tpliwości.   Podczas szkolenia podsumujemy kluczowe zagadnienia pojawiaj?ce się w działalności firm.   Zajmiemy się również konsekwencjami orzeczenia w sprawie Schrems, które niweczy możliwość korzystania z udogodnień programu Safe Harbor przy przesyłaniu danych osobowych do USA.

Podczas seminarium zajmiemy się również następuj?cymi kwestiami:

  • które informacje stanowi? dane osobowe,
  • jakie s? podstawy przetwarzania danych osobowych,
  • jakie obowi?zki należy spełnić w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych,
  • jakie s? wymogi rejestracyjne dla przetwarzania danych w zbiorach,
  • na jakich podstawach można przekazywać dane osobowe do państw trzecich,
  • kiedy można przetwarzać dane dla celów marketingowych.

Osoba prowadz?ca spotkanie :

Ewa Kacperek - Counsel w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych Technologii kancelarii Hogan Lovells. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji. Doradza polskim i międzynarodowym korporacjom w zakresie ochrony znaków towarowych, praw autorskich, zwalczania nieuczciwej konkurencji, umów licencyjnych i ochrony danych osobowych jak również w zakresie usług świadczonych drog? elektroniczn?.   Zajmuje się zarówno doradztwem w zwi?zku z transakcjami fuzji i przejęć, jak i bież?cym doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych. Ewa Kacperek jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Partner merytoryczny:

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!