Czy zatrudniać pracowników niepełnosprawnych ? Warsztat z przełamywania stereotypów


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztat na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych

 

>

Program spotkania :

1. Gra

Spotkanie odbędzie się głównie w formie debaty oxfordzkiej. Debata poprzedzona będzie gr? polegaj?c? na wejście w pewne role. Pozostawimy na chwilę poprawność polityczn?. Każda z grup będzie pracować około 10 minut nad swoim zestawem argumentów. Jedna grupa przygotuje argumenty za tym, żeby zatrudniać osoby niepełnosprawne w swojej firmie. Druga przygotowuje argumenty przeciwstawne – żeby takich osób nie zatrudniać. Następnie zamienimy się rolami. Poprosimy uczestników, aby przypomnieli sobie wszelkie mity, stereotypy kr?ż?ce na ten temat, jak również postarali się szukać pozytywnych aspektów.  

Po takiej wymianie argumentów odpowiemy sobie na pytanie, jakie refleksje odczucia Ci się nasunęły podczas gry.

2. Krótka prezentacja na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych

Prowadz?cy   :

Grzegorz Wałkuski : Soroban Sp. z o.o.

Marlena Hiter : niezależny trener współpracuj?cy z Soroban Sp. z o.o. Prowadzi szkolenia o tematyce ekonomicznej skierowanej dla właścicieli i pracowników firm oraz dla osób nieposiadaj?cych przygotowania ekonomicznego (ekonomia praktyczna). Przeprowadziła również szkolenia dla młodzieży na temat autoprezentacji oraz dla Stowarzyszenia Trenerów Biznesu na temat roli społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim – kierunek socjologia oraz szkoły dla trenerów biznesu Grupy TROP. Posiada wiedzę praktyczn?, poprzez zatrudnienie na stanowisku ekonomisty w Spółdzielniach mieszkaniowych oraz Spółce Akcyjnej „Mostostal”, dotycz?c? przeprowadzania i prezentacji danych : sprawozdań, budżetów, analiz ekonomicznych dla Zarz?du i Rady Nadzorczej. Biegłość w obsłudze klienta w tym również tzw. „klienta trudnego”. Pracuj?c z grup? stosuje metodę „nauki przez doświadczenie” oraz metody dramowe.

Prywatnie lubi podróżować i chodzić po górach, pasjonuje j? teatr i kino niezależne. Interesuje się zagadnieniami różnorodności, międzykulturowości i ochrony środowiska.

  Partner :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!