Czy Polska jest nadal krajem inwestycji długofalowych?


Warszawa, Hotel Mercure

Cena :
Nieodpłatnie

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Konferencja pod patronatem Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych odbędzie się 15 kwietnia 2003 w Hotelu Mercure w Warszawie o godzinie 18.30.

W trakcie konferencji zostan? ogłoszone wyniki raportu Agencji za rok 2002. Cyfra+, Fortis Bank i Carrefour, główni sponsorzy spotkania, zaprezentuj? bilans swojej dotychczasowje działalności w Polsce i wezm? udział w debacie poświęconej długofalowym inwestycjom w Polsce.

Podczas konferencji będ? obecni na sali Prezesi firm zrzeszonych we Francuskiej Izbie, a także predstawiciele świata polityki i mediów.

Program

18.30         Bruno Duthoit, Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce, Otwarcie konferencji,
18.35         Antoni Styrczula, Prezes PAIZ,
18.45         Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych,
18.55       Joanna Cygler, Szef Departamentu Badań PAIZ,
19.05       Jacek Piechota, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
19.15         Patrick Gautrat, Ambasador Francji w Polsce,
19.25       Jean-Luc Deguel, Wiceprezes Fortis Bank Polska,
19.40       Dominique Fagot, Zastępca Dyrektora Generalnego Canal + Group, ds. Europy   Srodkowej  i Północnej,       Arnaud de Villeneuve, Prezes Zarz?du Canal + Polska,
19.55       Xavier Taffet, Wiceprezes Zarz?du i Dyrektor Finansowy oraz Barbara Porayska-Pomsta, Dyrektor Prawny, Carrefour Polska,
20.10     Debata prowadzona przez Konrada Niklewicza, dziennikarza Gazety Wyborczej oraz pytania z sali.
20.40     Koktajl.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!