Czy istnieje francuska wizja architektury?

Centrum Wystawiennicze Blue City, al. Jerozolimskie 179, Warszawa
See on map

Cena : -

Passé

L'événement est terminé.

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP)
i magazyn „Architektura-murator” zapraszaj? do debaty

  

Kto tworzy wizję francuskiej architektury?

Koncepcje architektów, dalekosiężne spojrzenie urbanistów, korzystny klimat inwestycyjny, czy też francuscy odbiorcy, którzy sprzyjaj? kreatywnemu myśleniu i odważnym realizacjom?

Czy w zglobalizowanym świecie jest miejsce na odrębne francuskie spojrzenie?

Ide? dyskusji jest przybliżenie szerokiej publiczności koncepcji architektury francuskiej widzianej oczami architekta, projektanta, ale również z punktu widzenia urbanistów, inwestorów, generalnych wykonawców. Zależy nam na spostrzeżeniach tych, których projekty powstaj? i s? realizowane na styku wielu kultur ze szczególnym odniesieniem do Francji.

Debata jest części? IV Targów Francusko-Polskich, które w tym roku poświęcone s? Francuskiemu Stylowi Życia.

Udział w debacie wezm?:

  • Jean-François Denier z biura projektowego Szczesniak+Denier Architekci,

  • Stanisław Fiszer, polski architekt tworz?cy od wielu lat zarówno w Polsce jak i we Francji,

  • prof. Lech Kłosiewicz - Pracownia Form Architektury Współczesnej, Wydział Architektury  Politechniki Warszawskiej,

  • Thibault Vincent, dyrektor ds. architektury i designu firmy Apsys.  

Debatę poprowadzi redaktor Grzegorz Pi?tek z magazynu „Architektura-murator”.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!