Czwartkowy aperitif dla Prezesów i kadry zarządzającej

hotel Mercure Warszawa Grand, ul. Krucza 28, restauracja WINESTONE
See on map

Język :
polski / francuski / angielski

Cena : bezpłatne, uczestnicy pokrywają koszt własnej konsumpcji

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

W każdy ostatni czwartek miesi?ca CCIFP organizuje dla wyższej kadry zarz?dzaj?cej swoich firm stowarzyszonych spotkania w formule. W zupełnie nieformalnej atmosferze, uczestnicy będ? mieli okazję swobodnie porozmawiać i nawi?zać nowe znajomości. Zachęcamy do przyprowadzenia Państwa partnerów biznesowych, współpracowników, kluczowych klientów. W trakcie spotkania nie chcemy koncentrować się tylko na biznesie, gdyż najważniejsze to stworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery ułatwiaj?cej nawi?zywanie nowych znajomości.

Udział w wydarzeniu nie wymaga wcześniejszych zapisów. Co miesi?c CCIFP zaproponuje atrakcyjne miejsce spotkania. Wstęp jest całkowicie bezpłatny, natomiast każdy z uczestników pokrywa koszty własnej konsumpcji.

Wszelkie pomysły i sugestie z Państwa strony dotycz?ce miejsca dla tych nowych spotkań s? mile widziane.

Serdecznie zapraszamy!

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!