Czas Pracy

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

  Program seminarium :

 1. Dlaczego warto prowadzić ewidencję czasu pracy?
 • Ewidencjonowanie czasu pracy jako najlepsza forma prewencji przed roszczeniami z tytułu nadgodzin.
 • Jakie formy ewidencjonowania czasu pracy stosować, aby zapobiegać roszczeniom ze strony pracowników
 • Jak znaleźć złoty środek pomiędzy rzetelna ewidencj? a zbędnym formalizmem?
 1. Jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy?
 • Zadaniowy system czasu pracy
 • Jak kontrolować czas pracy pracowników i jakie działania prewencyjne zastosować, aby nie narazić się na roszczenia z tytułu nadgodzin
 • Jak prawidłowo określić wymiar zadań pracownika i czas niezbędny na ich wykonania
 1. W jaki sposób bronić się przed roszczeniami z tytułu nadgodzin?
 • Problem nadgodzin na stanowiskach kierowniczych
 • Kontrola i ewidencjonowanie pracy nie jako obowi?zek ale jako działanie prewencyjne

Osoba prowadz?ca seminarium:

r.pr. Sławomir Paruch

Radca Prawny, Partner w kancelarii. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Jest jednym z najwybitniejszych ekspertów prawa pracy w Polsce, w  tym specjalist? w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników. Posiada bogate doświadczenie w  prowadzeniu spraw s?dowych dotycz?cych mobbingu, dyskryminacji, godzin nadliczbowych oraz umów o zakazie konkurencji. Jest ekspertem w zakresie zasad wynagradzania oraz premiowania pracowników. Na rynku ceniony jest jako skuteczny negocjator, w szczególności w sporach zbiorowych i relacjach ze  zwi?zkami zawodowymi oraz pracownikami. Jest członkiem European Employment Lawyers' Association, International Bar Association i Stowarzyszenia Prawa Pracy. Regularnie publikuje w najważniejszych dziennikach prawnych, m.in. w  Gazecie Prawnej  i Rzeczpospolitej. Prowadzi szkolenia i konferencje z prawa pracy.

  

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!