Cykl szkoleń dla tłumaczy języka francuskiego - Akt notarialny


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone) - jeden moduł

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Moduł I -   Akt notarialny

Terminologia umów m.in. umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa zastawu. Pełnomocnictwa: ogólne, substytucyjne i inne.

Grupa docelowa: Cykl szkoleń przeznaczony jest dla tłumaczy języka francuskiego, tłumaczy przysięgłych, przyszłych tłumaczy przysięgłych, prawników, wszystkich osób zainteresowanych przekładem prawniczym i s?dowym.

Cel szkolenia:

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu prawniczego i s?dowego

- poznanie właściwego zastosowania  terminów prawniczych
-  zapoznanie się z najczęściej spotykanymi pułapkami oraz trudnościami właściwymi dla przekładu
-  zapoznanie się z szerszym kontekstem polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej warunkuj?cej powstanie w/w dokumentów

W ramach udziału w szkoleniu, wszyscy uczestnicy otrzymuj? opracowania merytoryczne w postaci skryptu zawieraj?cego autentyczne materiały źródłowe, ćwiczenia oraz słownik terminologii.

Szkolenie zorganizowane w ramach cyklu trzech jednodniowych modułów po 8 jednostek (45 min. każde)

Istnieje możliwość udziału w dowolnej ilości modułów.

Kolejna  edycja cyklu szkoleń dla tłumaczy: 02.04.2010 – 04.06.2009 (szczegóły w agendzie wydarzeń)

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

  

  Agenda kursów 2009 / 2010

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!