Cykl szkoleń CCIFP styczeń - sierpień 2006


siedziba CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
Firmy stowarzyszone:
Jeden dzień: 680 PLN
dzień w pakiecie: 580 PLN
Firmy niestowarzyszone:
dzień zwykły: 850 PLN
dzień w pakiecie: 800 PLN

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Teraz pakiet 16 dni szkoleniowych, rozwijajacy różne, niezbędne kompetencje. Zakup 16 dni  to oszczędność  1600 PLN na cyklu. Dodatkowo możliwość oddelegowania różnych pracowników.    Gwarantujemy wysok? jakość poprzez dobór najlepszych trenerów.

Proponujemy Państwu następuj?ce szkolenia:

13-14  stycznia - DOOR - Zarz?dzanie grup?
10-11 luty -  Mabor -Rekrutacja,  ocena pracownicza
07-08  kwietnia  - Mabor -  Autoprezentacja i prezentacja
10-11  kwietnia  - Mabor -  Analiza danych, synteza, strategiczne myślenie
12-13  maj -  DOOR -  Sprzedaż B2B
08-09 czerwiec -  DOOR - Negocjacje handlowe
07-08 lipiec  - Mabor -  Motywacje, zarz?dzanie czasem, zarz?dzanie stresem
04.05  sierpnia -  DOOR -  Zarz?dzanie projektem

Formuła:

Ł?czna ilość dni szkoleniowych: 16

Terminy szkoleń: pi?tki oraz soboty

Miejsce szkolenia: siedziba CCIFP, Mokotowska 19

Koszt szkolenia:

  Firmy stowarzyszone:
             Jeden dzień: 680 PLN
             dzień w pakiecie: 580 PLN
  Firmy niestowarzyszone:
             dzień zwykły: 850 PLN
             dzień w pakiecie: 800 PLN

Pakiet – zakup 16 dni szkoleniowych. W ramach pakietu możliwość oddelegowania różnych pracowników.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności.

1.   Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż  14 dni przed rozpoczęciem  szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin